3e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Opdracht aios onderwijs toegevoegd)
Regel 40: Regel 40:
 
'''Opdracht patiëntcontacten.''' Na zes maanden stage in de 1e huisartsstage wordt aan de hand van de [[Opdrachten 1e Huisartsstage#patientcontacten|opdracht patiëntcontacten]] geanalyseerd hoe de spreiding van het patiëntenaanbod tot dan toe is geweest. Indien gewenst kan dit leiden tot extra acties om de aios in de gelegenheid te stellen om meer ervaring op te doen met de meest voorkomende klachten.
 
'''Opdracht patiëntcontacten.''' Na zes maanden stage in de 1e huisartsstage wordt aan de hand van de [[Opdrachten 1e Huisartsstage#patientcontacten|opdracht patiëntcontacten]] geanalyseerd hoe de spreiding van het patiëntenaanbod tot dan toe is geweest. Indien gewenst kan dit leiden tot extra acties om de aios in de gelegenheid te stellen om meer ervaring op te doen met de meest voorkomende klachten.
  
===== '''Opdracht aiosonderwijs.''' Elke aios presenteert een casus of een thema binnen het thema Chronische zorg. Na inventarisatie maakt de groep concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer wordt voorbereid en uitgevoerd. De docenten zijn bij de voorbereiding betrokken. =====
+
'''Opdracht aiosonderwijs.''' Elke aios presenteert een casus of een thema binnen het thema Chronische zorg.  
 +
Na inventarisatie maakt de groep concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer wordt voorbereid en uitgevoerd. De docenten zijn bij de voorbereiding betrokken.
 +
 
 
'''Opdracht PICO/CAT.''' In het kader van de competentie [[Leerlijn kennis en wetenschap|Kennis en wetenschap]] maakt elke aios aan de hand van een vraag uit de praktijk een [[PICO|PICO/CAT]]. Dit is een methode om systematisch evidence te zoeken om een vraag uit de praktijk te beantwoorden waarvoor de gebruikelijke naslagliteratuur geen direct antwoord heeft. De aios presenteert de resultaten aan de groep. Deze opdracht kan gecombineerd worden met de opdracht aiosonderwijs. Het is ook mogelijk deze opdracht als tweetal te doen.  
 
'''Opdracht PICO/CAT.''' In het kader van de competentie [[Leerlijn kennis en wetenschap|Kennis en wetenschap]] maakt elke aios aan de hand van een vraag uit de praktijk een [[PICO|PICO/CAT]]. Dit is een methode om systematisch evidence te zoeken om een vraag uit de praktijk te beantwoorden waarvoor de gebruikelijke naslagliteratuur geen direct antwoord heeft. De aios presenteert de resultaten aan de groep. Deze opdracht kan gecombineerd worden met de opdracht aiosonderwijs. Het is ook mogelijk deze opdracht als tweetal te doen.  
  

Versie van 19 mrt 2020 om 14:23


1e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Veelvoorkomende chronische aandoeningen

In het 3e trimester verschuift de aandacht qua thema naar de veelvoorkomende chronische aandoeningen. Zie het thema Chronische zorg met de bijbehorende KBA's op de Wiki.

De basisconsultvoeringstoets is (bijna) achter de rug; dat geeft ruimte voor andere onderwerpen op de terugkomdag en in de praktijk.

De eerste voortgangsgesprekken met opleider en docent zijn geweest. De aios heeft een IOP en werkt toenemend zelfsturend aan de leerdoelen. De aios betrekt daar ook het thema Chronische zorg met de bijbehorende KBA's bij.

De supervisiebijeenkomsten starten; dat betekent dat veel van de terugkomdagen in de vaste groep korter worden. Op deze dagen moet er een nieuwe balans gevonden worden tussen reflectieonderwijs en medisch inhoudelijk onderwijs.

Programmaonderdelen 3e trimester

Opdracht patiëntcontacten. Na zes maanden stage in de 1e huisartsstage wordt aan de hand van de opdracht patiëntcontacten geanalyseerd hoe de spreiding van het patiëntenaanbod tot dan toe is geweest. Indien gewenst kan dit leiden tot extra acties om de aios in de gelegenheid te stellen om meer ervaring op te doen met de meest voorkomende klachten.

Opdracht aiosonderwijs. Elke aios presenteert een casus of een thema binnen het thema Chronische zorg. Na inventarisatie maakt de groep concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer wordt voorbereid en uitgevoerd. De docenten zijn bij de voorbereiding betrokken.

Opdracht PICO/CAT. In het kader van de competentie Kennis en wetenschap maakt elke aios aan de hand van een vraag uit de praktijk een PICO/CAT. Dit is een methode om systematisch evidence te zoeken om een vraag uit de praktijk te beantwoorden waarvoor de gebruikelijke naslagliteratuur geen direct antwoord heeft. De aios presenteert de resultaten aan de groep. Deze opdracht kan gecombineerd worden met de opdracht aiosonderwijs. Het is ook mogelijk deze opdracht als tweetal te doen.

Opleidingsplan (IOP). De groep besteedt aandacht aan het IOP. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent. Docent en opleider, op hun beurt, stimuleren de aios door geregeld naar de voortgang van de leerdoelen te vragen.

NB: het is te overwegen om in het 3e trimester tevens een aanvang te maken met het thema van het 4e trimester: SOLK. Opdat de aios voldoende tijd in de praktijk heeft om een of meer SOLK-patiënten te volgen.

Werkdocument

De docenten van de 1e huisartsstage hebben in 2016 een Werkdocument chronische aandoeningen  opgesteld met leerdoelen, mogelijkheden voor zelfstudie, leren in de praktijk en ondersteunend onderwijs op de TKD.