Acute psychiatrie

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Young Kon Lambeck (overleg | bijdragen) op 18 jun 2019 om 12:01 (Gebruiksaanwijzing: Kleine wijzigingen ter verduidelijking.)
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers
Dick Walstock

Stage

CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Acute psychiatrie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Professionaliteit

Toepassing

Praktijkleren
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Het komt niet vaak voor[1], maar patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening vormen een lastig onderdeel van het vak. Zeker als er sprake is van acute problematiek. Hoe communiceer je met een patiënt met een (acute) ernstige psychiatrische aandoening, een EPA? Hoe beoordeel je de oordeelsbekwaamheid bij zo’n patiënt? En hoe ga je om met gevaar in dergelijke situaties. Deze onderwijsmodule gaat over dat soort problemen.

Doelen

De aios weet hoe te handelen bij patiënten met een acuut psychiatrisch ziektebeeld, ook als er sprake is van oordeelsonbekwaamheid en gevaar.

Subdoelen

 • De aios weet welke ‘basis-attitudes’ er zijn in de omgang met patiënten met (acute problematiek bij) EPA’s en weet hoe een basis-attitude te kiezen.
 • De aios weet wat oordeels(on)bekwaamheid is en hoe de oordeelsbekwaamheid te beoordelen.
 • De aios kent de belangrijkste do’s en don’ts in de APC bij EPA’s en met name in de acute psychiatrie.
 • De aios weet wat bemoeizorg is en voor wie die bedoeld is.
 • De aios weet wat reflectief luisteren is.
 • Eventueel kan het geleerde in 2e instantie (met acteurs) geoefend worden.

Gebruiksaanwijzing

Onderstaande onderwijsactiviteiten dienen als leidraad om meer zicht te krijgen op de lastigheden bij patiënten met ernstige psychiatrische problematiek, al dan niet in een acute situatie. Onderwijsactiviteit 2 biedt een reeds gemaakte presentatie aan die aios richting geeft aan het te geven onderwijs. Docenten kunnen bijspringen. Aangeleerde vaardigheden kunnen eventueel met acteurs geoefend worden. De onderwijsactiviteiten hebben als doel het gesprek te bevorderen over hoe om te gaan met lastige crisissituaties. De bijlages en bronnen dienen als extra informatie en inspiratie voor de gesprekken.

Onderwijsactiviteit 1 / Voorafgaand aan de TKD

 • Vraag aan je HAO wanneer hij voor het laatst te maken heeft gehad met acute psychiatrische problematiek en wat de HAO daar lastig aan vond.

Onderwijsactiviteit 2 / Op de TKD

 • Behandel het onderwerp aan de hand van de Powerpoint-presentatie en benut de verschillende momenten van discussie en interactie.

Facultatief: Onderwijsactiviteit 3 / Op de TKD

 • Nodig een trainingsacteur uit en oefen de verschillende situaties:
  • EPA bij oordeelsbekwame patiënt.
  • EPA bij oordeelsonbekwame patiënt (zonder en mét gevaar).

Facultatief: Onderwijsactiviteit 4 / Op de TKD

 • Laat de aios het artikel lezen met het interview van Jules Tielens.
 • Laat ze vervolgens in 2-3-tallen de belangrijkste leerpunten uit het stuk halen. Maar let op: het gaat om leerpunten die ze bij álle patiënten kunnen gebruiken, net alleen bij (acute) psychiatrie.

Bijlages

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit
 1. Ongeveer 1-1,5 % vd bevolking heeft een EPA. Per jaar zal een huisarts gemiddeld  één keer met een acute ontregeling te maken krijgen (Bron: Phrenos Kenniscentrum).