COVID-19

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Daphne Beemsterboer (overleg | bijdragen) op 2 apr 2020 om 14:40 (links korte episode toegevoegd)
Ga naar: navigatie, zoeken
COVID-19Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Organisatie

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Wegens de COVID-19-crisis zijn veel onderwijsactiviteiten geannuleerd of verplaatst. Ondertussen zorgt de crisis voor veel onrust en veranderingen waarbij aanpassingsvermogen en flexibiliteit van je gevraagd wordt. Daarnaast komt er een lading informatie op jullie af waarvan de betrouwbaarheid niet altijd te achterhalen is.

Tevens merken we dat opleidingsmogelijkheden in de huisartsenpraktijk op dit moment wisselend zijn en dat er soms zelfs wat extra tijd beschikbaar is voor zelfstudie.

Doel

In deze tijden willen wij jullie graag houvast geven naar betrouwbare informatie die door derden wordt verstrekt tav COVID-19; daarnaast verwijzen we naar beschikbare relevante informatie op onze wiki, en naar andere zelfstudie-mogelijkheden.

Gebruiksaanwijzing

Door gebruik te maken van de verschillende verwijzingen is betrouwbare informatie over COVID-19 gemakkelijk te vinden. Daarnaast wordt verwezen naar verschillende relevante bouwstenen en zelfstudiemogelijkheden.

Onderwijsactiviteiten

Richtlijnen

Actuele informatie

 • RIVM actuele informatie Corona virus.
 • Website van NICE . Hier wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht zijn zij afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s.

Verwijzing onderwijsmateriaal telefonische triage/consulten:

Verwijzing voor mogelijke zelfstudie:

E-learning NHG voor aios:

(links worden zsm toegevoegd)

 • Cardiovasculair risicomanagement
 • Chronische nierschade
 • Diabetes mellitus type 2
 • Incontinentie voor urine bij vrouwen
 • Lymeziekte
 • Stabiele angina pectoris
 • Virushepatitis en andere leveraandoeningen
 • Ziekte van Parkinson

(links worden zsm toegevoegd)

 • Complexe zorg, hoe pak je dat aan?
 • Polyfarmacie bij ouderen

(links worden zsm toegevoegd)

(links worden zsm toegevoegd)

 • Angst en depressie
 • Acute psychiatrie
 • Overspanning en burn-out
 • Stoppen met roken
 • Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

(links worden zsm toegevoegd)

 • Levenseinde en euthanasie
 • Palliatieve zorg

(links worden zsm toegevoegd)

 • Vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Voeding in de spreekkamer

(links worden zsm toegevoegd)

 • ADEPD ='Adequate dossiervorming met het Elektronisch Patiëntendossier'
 • Bevolkingsonderzoek Darmkanker
 • Huisartsenspreekuur
 • Incidenten en klachten
 • Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Voor AMA (die geen STARtclass volgen) tevens:

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit