Categorie: Competentie 7.2 - Reflectie en actief leren

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Jae Klaasen (overleg | bijdragen) op 2 aug 2018 om 09:29 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Competentie 7.2}} Bouwstenen in de Leerlijn professionaliteit')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Competentie (uit het Competentieprofiel)

7.2 De huisarts werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren

 • maakt eigen persoonlijk en professioneel handelen bespreekbaar en stelt verbeterpunten vast op basis van de verkregen feedback.
 • stelt door middel van reflectie periodiek de persoonlijke leerbehoefte vast, neemt planmatig deel aan deskundigheidsbevordering en evalueert het effect.

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Reflectie en omgaan met feedback

 • benoemt de gedachten en gevoelens die anderen (patiënt, collega, onderwijsgroep) bij hem/haar oproepen
 • analyseert het eigen gedrag tegenover anderen (patiënten, collega’s, onderwijsgroep) en de beweegredenen die eraan ten grondslag liggen en stelt het gedrag zo nodig bij
 • zoekt actief naar het eigen aandeel in interacties met anderen (patiënt, opleider, enz.)
 • kijkt kritisch naar het eigen beroepsmatig functioneren en maakt een reële inschatting van de eigen sterke en zwakke kanten
 • staat open voor feedback op het eigen functioneren door opleider, collega’s en pa-tiënten, geeft zo nodig eigen lacunes, tekortkomingen en falen tegenover anderen toe
 • onderzoekt en verwoordt hoe eigen waarden en eigenschappen het werken als huisarts beïnvloeden en hoe deze zich verhouden tot de meer algemeen geldende beroepswaarden en -normen

Actief leren

 • werkt systematisch en doelgericht aan het eigen leren, op basis van zelfreflectie, feedback en toetsresultaten
 • stelt concrete leervragen aan opleider, docenten en anderen en neemt initiatieven om nieuwe dingen te leren
 • maakt voor specifieke leerdoelen een plan van aanpak, voert dit uit en evalueert het leerresultaat

Bouwstenen in de Leerlijn professionaliteit