De rol van de huisarts in het diagnosticeren en begeleiden van een PTSS

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Young Kon Lambeck (overleg | bijdragen) op 18 jun 2019 om 22:28 (Relevantie: Verder uitwerken onderwijsactiviteit, koppelen documenten.)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers
Young-Kon Lambeck

Stage

GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

6. Psychotrauma

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis zijn een belangrijke reden voor ziekteverzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft ook het privéleven mogelijk te lijden onder klachten ten gevolge van een psychisch trauma. Vroegtijdige onderkenning en hulp kunnen het verwerkingsproces de juiste kant op helpen. Aangezien de huisarts toegang is tot de zorg en hierin mogelijk als eerste geconsulteerd zal worden is kennis van en over psychische traumata en een post-traumatische stressstoornis (PTSS) van belang. Omdat bovendien gespecialiseerde hulp van psychologen of psychiaters nodig kan zijn, moet duidelijk zijn wanneer en naar wie je verwijst

Doelen

  • De aios leert wat de kenmerken en signalen zijn voor een psychisch trauma en wanneer er sprake is van een PTSS.
  • De aios ontdekt hoe een psychisch trauma dan wel PTSS zich kan uiten bij kinderen (0-18 jaar).
  • De aios kent de rol en taken van de huisarts en weet indien nodig waarnaar te verwijzen.

Gebruiksaanwijzing

De NHG-standaard Angst, en met name de delen over een PTSS, worden als bekend verondersteld. Middels een powerpoint, een informatiefolder, vanuit de sociale kaart in de praktijk en door het gesprek aan te gaan tijdens de TKD leert de aios wat te doen bij PTSS. Het onderwijs kan gegeven worden door één of meerdere aios, eventueel met hulp van een docent.

Onderwijsactiviteit

Voorbereiding:
  • Voorafgaand aan het onderwijs wordt er geïnventariseerd welke vragen er zijn omtrent PTSS.
  • Aios gaan voor het onderwijs uit met hun opleiders in gesprek over de sociale kaart t.a.v. de GGZ en dan specifiek de mogelijkheden bij (het vermoeden van) een PTSS.
  • Deze powerpoint dient als een uitgangspunt voor het onderwijs. Naar aanleiding van de vragen die er zijn, kan vanzelfsprekend de powerpoint worden aangepast.
  • Als extra informatie dienen de informatiefolder, geschreven door Pepita David over hoe om te gaan met werknemers met een mogelijke PTSS, en het document over wanneer je moet overwegen als huisarts om een patiënt te verwijzen.
Tijdens de TKD
  • Het onderwijs wordt aan de hand van de powerpoint gegeven. Afhankelijk van de behoefte kan het meer of minder interactief worden gemaakt.
  • Eindigen met een opsomming van 1 punt die iedere aios meeneemt naar zijn/haar spreekuur.

Bronnen

- Powerpoint Psychisch Trauma

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit