E-health in de huisartsenpraktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

4. Behandeling en beleid

Competenties

Medisch handelen
Organiseren
Maatschappelijk handelen

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

In het kielzog van de digitalisering van de maatschappij, maakt ook de gezondheidszorg een digitale revolutie door. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) neemt steeds meer een centrale plaats in in de gezondheidszorg. Doel van deze ontwikkeling is de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren en bij de patiënten de zelfredzaamheid en eigen regie te stimuleren en vergroten (zie ook bouwsteen Zelfzorg).

Door de snelle ontwikkelingen is e-health een containerbegrip geworden. Om daarin een overzicht te creëren heeft Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg), het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassing ICT in de zorg, al in 2012 eHealth langs 3 dimensies ingedeeld:

• de zorgprocesfases (e-public healh, -zorg en –zorgondersteuning)

• de verschillende gebruikers

• de onderliggende technologie.

Uiteraard spreekt de nieuwe technologie het meest tot de verbeelding, zoals wearables voor The Quantified Self en robotica in de zorg. Andere voorbeelden zijn real-life videoconsulten (e-zorgondersteuning), die sommige ziekenhuis al aanbieden. En er bestaan online begeleidingsprogramma’s voor bijvoorbeeld stoppen met roken (e-zorg). Een toekomstbeeld is dat patiënten straks hun eigen lichaamsdata digitaal aanleveren bij een consult bij de arts. Of zelfs extremer, dat algoritmen op basis van Big Data van wearables, kunnen 'voorspellen' wanneer iemand ziek gaat worden of in een depressie dreigt te raken, waarop de zorgverlening kan inspringen .

Maar zover is het nog niet. In maart 2018 waarschuwde Nictiz in dat er sprake is van een ‘digitaliseringsparadox’ bij de huisarts – dit ondanks dat (of wellicht juist omdat) huisartsen de patiëntendossiers al vroeg hebben gedigitaliseerd. Met andere woorden, onze huidige HIS systemen voldoen aan de norm van afgelopen jaren, maar er is onvoldoende rekening gehouden met de e-health vernieuwingen en eisen die aanstaande zijn. Een doorbraak in digitalisering bij de huisarts is noodzakelijk.

Daarnaast bestaat er ook watervrees. De eerste stappen van patiëntgerichte e-health voorzieningen binnen de huisartsenzorg zijn pas gezet. Slechts een kleine meerderheid van de praktijken in Nederland bood eind 2018 e-consulten aan en de mogelijkheid om online afspraken te maken. In 2020 wordt bijvoorbeeld het bieden van online inzage voor patiënten verplicht. Is de huisarts er al klaar voor? En wat komt daar allemaal bij kijken?

Doel

De bouwsteen heeft als doel

1. je bewust te maken van de breedte van e-health en van de verschillende e-health dimensies

2. je mening te laten vormen over welke plaats e-health heeft, nu en in de toekomst, binnen de huisartsenpraktijk

3. zicht te krijgen op de lasten en gevolgen van het doorvoeren van e-health verplichtingen aan de hand van praktijkervaringen van de hao

4. je bewust te maken dat niet alle patiënten even gezondheidsvaardig zijn met e-health

Gebruiksaanwijzing

De volgende opdrachten zijn voor zelfstudie of leergesprek met hao. Het onderwerp zelf leent zich ook goed voor een interessantie discussie op de TKD.

Onderwijsactiviteiten

Deel A. Oriëntatie e-health in de praktijk

Vraag voor leergsprek en/of TKD:

Hoe staat het met de praktijk van je hao? Welke e-health produkten worden aangeboden? En worden deze producten inderdaad veel gebruikt? Verloopt hiermee de geboden zorg inderdaad makkelijker, of juist moeilijker? Welke processen komen erbij kijken bij het activeren van een e-health product in de praktijk? Denk aan beveiliging van e-consulten en wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bespreek dit met je hao. Zie ook NHG checklist e-health wat er allemaal bij komt kijken. Is het inderdaad het ’gewoon’ voor gaan? Of toch niet? Klopt de stelling van digitaliseringsparadox? Zo ja, wat heeft de hao nodig om het proces aan te gaan? En wat betekent dit voor jouw houding ten opzichte van E-health als zorgverlener?

Deel B. Het gebruik van wearables

Vragen voor leergesprek:

Tegenwoordig kunnen smartphones fungeren als wearables. Ze hebben o.a. een ingebouwde stappenteller, en met speciale apps meten ze je saturatie, polsslag en je slaapgedrag! Hoe actief ben jij met The Quantified Self? Zou je deze ‘zelfmetingen’ je patiënten aanbevelen en met welk doel? Wat is de mening van je hao?

Deel C. E-health als medicijn?
  • Bekijk de onderstaande video van www.pharos.nl: hij staat stil bij het feit dat e-health niet altijd even toegankelijk is voor patiënten die minder gezondheidsvaardig zijn, zoals door laaggeletterdheid of taalbarrière. De video propageert voor dit probleem oog te hebben bij deze patiënten. Zelfstudie

Vragen voor leergesprek en/of TKD:

Zie ook bouwsteen zelfzorg. Welke internet sites en/of apps gebruik je tijdens het spreekuur? En (hoe) hou je rekening met de beperkingen van de patiënt? Deel je ervaringen met elkaar.   

Bronnen

Overige interessante links:

Interessante video's:

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit