Emoties: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Tekst toegevoegd aan pagina)
(link gevuld)
Regel 56: Regel 56:
  
 
==== Bronnen (links worden binnenkort toegevoegd) ====
 
==== Bronnen (links worden binnenkort toegevoegd) ====
# Powerpoint-presentatie ‘Emoties in het consult’ 
+
# [[:Bestand:PPT APC OWP 8. Emoties in het consult 20191002.pptx|Powerpoint-presentatie ‘Emoties in het consult’]] 
 
# Werkboek voor docenten ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’  
 
# Werkboek voor docenten ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’  
# Voorbereidingsopdracht aios ‘Emoties in het consult’ 
+
# Voorbereidingsopdracht aios ‘Emoties in het consult’: zie bovenstaand werkboek, pagina 17
# Silverman (‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg, 3e druk, met name blz. 185-188)
+
# ‘Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk’, Dielissen et al., NHG-uitgave, 1e druk. Met name pagina 185-188.
# NHG handboek Effectieve communicatie in de huisartsenzorg
+
# ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’, Silverman et al., 3e druk. 
# D. Blanch-Hartigan / Patient Education and Counseling 89 (2012) 274–280: 'An effective training to increase accurate recognition of patient emotion cues'
+
# [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22906744 D. Blanch-Hartigan / Patient Education and Counseling 89 (2012) 274–280: 'An effective training to increase accurate recognition of patient emotion cues']
 +
 
 
{{Footer - Leerlijn communicatie}}
 
{{Footer - Leerlijn communicatie}}

Versie van 12 okt 2019 om 20:33


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

1. Beginnen van het consult
2. Informatie inwinnen
3. Lichamelijk onderzoek
4. Uitleg en advies
5. Beëindiging van het consult

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Tijdens het consult kan een patiënt allerlei emoties ervaren en al dan niet uiten.

Voor de inhoud van het consult is het relevant om die emoties te signaleren: het helpt bij het achterhalen van de hulpvraag en bij het vormgeven van het beleid. Ook voor de arts-patiëntrelatie en het verloop van het gesprek is het belangrijk om emoties tijdig te herkennen, erkennen en er op een juiste manier mee om te gaan.

Onderwijs over 'emoties in het consult' past bij Silvermans consulttaak ‘relatie opbouwen’, en komt daarnaast aan bod bij andere consultonderdelen zoals ‘hulpvraag exploreren’ en ‘uitleg, advies en planning’.

Deze bouwsteen gaat niet in op emoties van de huisarts; onderwijs over dat onderwerp is te vinden binnen de leerlijn Professionaliteit.

Doel

 • De aios is zich ervan bewust dat emoties van de patient van belang zijn in het consult: onder meer bij het achterhalen van de hulpvraag, het verloop van het gesprek en voor de arts-patiëntrelatie.
 • De aios kent en herkent verschillende uitingen van emoties.
 • De aios is in staat 'cues' te herkennen en is hier alert op tijdens het consult.
 • De aios kent gesprekstechnieken om op een juiste manier om te gaan met emoties van de patiënt.

Gebruiksaanwijzing

 1. Onderstaande powerpoint-presentatie kan door de docent naar eigen inzicht worden gebruikt voor het onderwijs op de terugkomdag.
 2. Een suggestie voor de uitwerking van deze powerpoint-presentatie vind je terug in het werkboek (onder Bronnen). Het werkboek dient ter ondersteuning en inspiratie voor docenten bij de vormgeving en voorbereiding van het APC-onderwijs in voorbereiding op de BCT. 
 3. De voorbereidingsopdracht voor aios dient ter voorbereiding op het terugkomdagonderwijs.
 4. Literatuur (praktijk-gericht, toegankelijk) ter voorbereiding van het terugkomdagonderwijs of voor zelfstudie.
 5. Literatuur (praktijk-gericht, toegankelijk) ter voorbereiding van het terugkomdagonderwijs of voor zelfstudie.
 6. Literatuur (achtergrond, onderzoeksartikel) ter verdieping: uit het onderzoek blijkt dat een slechts 30-minuten lange training gericht op het herkennen van emotionele 'cues', de prestaties van zorgverleners op het gebied van omgaan met emoties van de patiënt al verbetert.

Onderwijsactiviteiten

 • Zelfstudie voorafgaand aan onderwijs of ter voorbereiding op de basis consultvoeringstoets
 • Onderwijs op de terugkomdag
 • Een leergesprek met de hao

Bronnen (links worden binnenkort toegevoegd)

 1. Powerpoint-presentatie ‘Emoties in het consult’ 
 2. Werkboek voor docenten ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’
 3. Voorbereidingsopdracht aios ‘Emoties in het consult’: zie bovenstaand werkboek, pagina 17
 4. ‘Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk’, Dielissen et al., NHG-uitgave, 1e druk. Met name pagina 185-188.
 5. ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’, Silverman et al., 3e druk. 
 6. D. Blanch-Hartigan / Patient Education and Counseling 89 (2012) 274–280: 'An effective training to increase accurate recognition of patient emotion cues'

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit