Empathie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

1. Beginnen van het consult

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

'Relatie opbouwen' is een van de doorlopende consulttaken volgens het consultmodel van Silverman. Daarbij zijn vaardigheden omtrent empathie onmisbaar. Een juiste mate van empathie uiten is van belang voor de arts-patient relatie, en voor het slagen van het consult.

Doel

De aios

 • Heeft kennis van de verschillende aspecten van empathie
 • Is zich bewust van het belang van empathie voor de arts-patientrelatie
 • Kan reflecteren op haar eigen empathisch vermogen en eventuele leerpunten daarbij
 • Weet hoe empathie aan bod komt in de MAAS Globaal scorelijst

Gebruiksaanwijzing

 1. Onderstaande powerpoint-presentatie kan door de docent naar eigen inzicht worden gebruikt voor het onderwijs op de terugkomdag. De aios kan de powerpoint-presentatie gebruiken ter voorbereiding van het onderwijs of als onderdeel van zelfstudie.
 2. Een suggestie voor de uitwerking van de powerpoint-presentatie (1) vind je in het werkboek voor docenten. Het werkboek dient ter ondersteuning en inspiratie voor docenten bij de vormgeving en voorbereiding van het APC-onderwijs in voorbereiding op de BCT. 
 3. en 4. Relevante, op de praktijk gerichte teksten over empathie in het consult. Lezen ter voorbereiding van leergesprek of onderwijs, of voor zelfstudie.

Onderwijsactiviteit

 • Zelfstudie voorafgaand aan onderwijs of ter voorbereiding op de basis consultvoeringstoets
 • Onderwijs op de terugkomdag
 • Een leergesprek met de hao

Bronnen

 1. Powerpoint-presentatie 'Empathie in het consult'.
 2. Werkboek ‘Arts-patiëntcommunicatie (APC)-onderwijs over basis gespreksvaardigheden in de aanloop naar de Basis Consultvoeringstoets (BCT)’
 3. ‘Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk’, Dielissen et al., NHG-uitgave, 1e druk.
 4. ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’, Silverman et al., 3e druk.

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit