Gezamenlijke besluitvorming - waarom

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

4. Uitleg en advies

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Gezamenlijke besluitvorming (ook bekend onder de Engelse term ‘shared decision making’) heeft bewezen effect op patiënt-tevredenheid, therapietrouw en dus op behandeleffect. Uit onderzoek blijkt echter dat slechts een klein deel van de huisartsen gezamenlijke besluitvorming toepast in de spreekkamer.

Een oorzaak hiervan is de houding van de huisarts ten opzichte van dit onderwerp. Gebrek aan inzicht in en besef van het belang van gezamenlijke besluitvorming, staat het toepassen ervan in de weg. Omdat de effecten van deze vorm van patiëntgerichte communicatie zo duidelijk zijn, is het nodig om deze inzichten over te brengen op aios en huisartsen.

Doel

  • De aios ervaart zelf het belang van gezamenlijke besluitvorming;
  • De aios is zich bewust van haar eigen (voor)oordelen over gezamenlijke besluitvorming;
  • De aios is gemotiveerd om gezamenlijke besluitvorming toe te passen.

Onderwijsactiviteiten

De bouwsteen bestaat uit achtergrond-artikelen, een TED-talk en een voorbereidingsopdracht die bedoeld zijn voor zelfstudie, voorbereiding van onderwijs en als onderwijsmateriaal op de terugkomdag.

Gebruiksaanwijzing

Bron 1 is een link naar de meest bekeken 'TED-talk' van dit moment. Deze video kan worden bekeken op de terugkomdag, gevolgd door een plenaire nabespreking. Achtergrondinformatie: Simon Sinek is bedrijfsadviseur, auteur en bevlogen spreker. Sinek legt uit hoe iemand tot verandering gemotiveerd raakt. Uitleggen wat er veranderen moet en hoe, leidt niet tot een gedragsverandering. Wat wél effectief is: iemand inzicht te laten krijgen in de reden die ten grondslag ligt aan een gedragsverandering. Zodra iemand volledig overtuigd is van het 'waarom', volgt als vanzelf de motivatie - en daarna de gedragsverandering.

Bron 2: voorbereidingsopdracht 'gezamenlijke besluitvorming' maken de aios voorafgaand aan het onderwijs. De uitwerking van de opdracht is het uitgangspunt voor een groepsgesprek over gezamenlijke besluitvorming. Suggesties voor aanvullende onderwijsactiviteiten naar aanleiding van deze opdracht:

  • een debat met stellingen over gezamenlijke besluitvorming ('patiënten vinden het prima dat de dokter voor hen beslist’, 'patiënten kunnen de keuzemogelijkheden niet goed genoeg overzien om mee te beslissen');
  • een groepsdiscussie starten door de aios op te stellen in een rij op basis van de mate van gemotiveerdheid tot gedeelde besluitvorming: 'hoe ver ben je in je motivatie (0-10)?', 'wat is er nodig om je motivatie 1 punt te laten toenemen?'.

Bron 3 is een onderzoeksartikel over het gebruik van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk.

Bron 4 is een document waarin het hele onderwijsprogramma voor de terugkomdag staat uitgeschreven als werkvorm op basis van bovenstaande onderdelen, met in bron 5 de bijbehorende powerpoint-presentatie 'Waarom gezamenlijke besluitvorming toepassen?'.

Bronnen

  1. 'TED-talk' 'Start with the why' (2009), Simon Sinek.
  2. Voorbereidingsopdracht 'gezamenlijke besluitvorming'.
  3. Couët N, Desroches S, Robitaille H et al. Assessments of the extent to which health-care providers involve patients in decision making: a systematic review of studies using the OPTION instrument. Health Expect. 2013;18(4):542-61 (https://doi.org/10.1111/hex.12054) (open access).
  4. Document 'Werkvorm waarom gezamenlijke besluitvorming toepassen?'
  5. Powerpoint-presentatie 'Waarom gezamenlijke besluitvorming toepassen?'

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Interculturaliteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Interculturaliteit