Gezamenlijke besluitvorming - wat en hoe: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (punctuaties en vergeten letter)
Regel 30: Regel 30:
 
=== Relevantie ===
 
=== Relevantie ===
  
‘Gezamenlijke besluitvorming, dat doe ik toch al?’ zeggen veel artsen Ze bedoelen meestal: ik leg mijn advies goed uit aan mijn patiënten, ik vraag ze of het voorgestelde beleid haalbaar is, en ik sta open voor inbreng van mijn patiënt.
+
‘Gezamenlijke besluitvorming, dat doe ik toch al?’ zeggen veel artsen. Ze bedoelen meestal: ik leg mijn advies goed uit aan mijn patiënten, ik vraag ze of het voorgestelde beleid haalbaar is, en ik sta open voor inbreng van mijn patiënt.
  
 
Gezamenlijke besluitvorming gaat echter verder dan dit. Het is een systematische manier om in het consult de verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten en de patiënt te ondersteunen om daarin een weloverwogen, persoonlijke keuze te maken.
 
Gezamenlijke besluitvorming gaat echter verder dan dit. Het is een systematische manier om in het consult de verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten en de patiënt te ondersteunen om daarin een weloverwogen, persoonlijke keuze te maken.
  
Het nut en effect van gezamenlijke besluitvorming is in onderzoeken onomstotelijk aangetoond<sup>1</sup>. Wanneer het wordt toegepast, zij patiënten meer tevreden over het consult en committeren ze zich beter aan de gekozen behandeling. Ook wordt de relatie tussen de patiënt en de dokter steviger.
+
Het nut en effect van gezamenlijke besluitvorming is in onderzoeken onomstotelijk aangetoond<sup>1</sup>. Wanneer het wordt toegepast, zijn patiënten meer tevreden over het consult en committeren ze zich beter aan de gekozen behandeling. Ook wordt de relatie tussen de patiënt en de dokter steviger.
  
 
Onderzoek<sup>2</sup> laat zien dat systematische gezamenlijke besluitvorming onder artsen op zeer beperkte schaal wordt toegepast. Dat correspondeert niet met de overtuiging van het merendeel van de dokters dat denkt hier al voldoende gebruik van te maken. Hier is dus ruimte voor verbetering.
 
Onderzoek<sup>2</sup> laat zien dat systematische gezamenlijke besluitvorming onder artsen op zeer beperkte schaal wordt toegepast. Dat correspondeert niet met de overtuiging van het merendeel van de dokters dat denkt hier al voldoende gebruik van te maken. Hier is dus ruimte voor verbetering.

Versie van 25 feb 2019 om 23:30

Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

4. Uitleg en advies

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

‘Gezamenlijke besluitvorming, dat doe ik toch al?’ zeggen veel artsen. Ze bedoelen meestal: ik leg mijn advies goed uit aan mijn patiënten, ik vraag ze of het voorgestelde beleid haalbaar is, en ik sta open voor inbreng van mijn patiënt.

Gezamenlijke besluitvorming gaat echter verder dan dit. Het is een systematische manier om in het consult de verschillende behandelmogelijkheden op een rijtje te zetten en de patiënt te ondersteunen om daarin een weloverwogen, persoonlijke keuze te maken.

Het nut en effect van gezamenlijke besluitvorming is in onderzoeken onomstotelijk aangetoond1. Wanneer het wordt toegepast, zijn patiënten meer tevreden over het consult en committeren ze zich beter aan de gekozen behandeling. Ook wordt de relatie tussen de patiënt en de dokter steviger.

Onderzoek2 laat zien dat systematische gezamenlijke besluitvorming onder artsen op zeer beperkte schaal wordt toegepast. Dat correspondeert niet met de overtuiging van het merendeel van de dokters dat denkt hier al voldoende gebruik van te maken. Hier is dus ruimte voor verbetering.

Doel

 • De aios weet wat gezamenlijke besluitvorming inhoudt;
 • De aios weet hoe gezamenlijke besluitvorming kan worden toegepast in een consult;
 • De aios kent de rol van patiëntbelangenorganisaties die zich inzetten voor meer gezamenlijke besluitvorming in de gezondheidszorg.

Onderwijsactiviteiten

De informatie wordt op verschillende manieren aangeboden: middels video’s van consulten en een videocollege, praktische artikelen, een onderwijsprogramma voor de terugkomdag en met links naar relevante websites.

 1. Twee praktische artikelen door Chris Rietmeijer over gezamenlijke besluitvorming uit H&W: 'Therapieontrouw - who cares', en 'Samen beslissen beter'.
 2. Een kort artikel met een analyse van veel gehoorde bezwaren tegen gezamenlijke besluitvorming.
 3. Een videocollege (9.35 minuten) over gezamenlijke besluitvorming door Trudy van de Weyden, expert op dit gebied.
 4. Een video (4.26 minuten) van een consult waarin gezamenlijke besluitvorming door een specialist wordt toegepast - met wisselend succes.
 5. Twee websites over lopende maatschappelijke activiteiten met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming. Op deze sites vind je onder andere nuttige video’s waarin het perspectief van patiënt en dokter aan bod komt: https://begineengoedgesprek.nl en https://3goedevragen.nl.
 6. Een powerpoint-presentatie ter introductie van onderwijs over gezamenlijke besluitvorming.

Gebruiksaanwijzing

De verschillende onderdelen kun je gebruiken voor zelfstudie of ter ondersteuning van een groepsactiviteit (zoals een KEEK of een onderwijsprogramma). Onderdeel 3 leent zich ook als onderwerp voor een leergesprek met de opleider over (voor)oordelen omtrent gezamenlijke besluitvorming.

Als het onderwerp 'gezamenlijke besluitvorming' betrekkelijk nieuw voor je is, start dan met 1 of 2 (als je voorkeur uitgaat naar tekst) of met 3 (bij een voorkeur voor een visuele presentatie).

Video 4 kan in de groep bekeken worden: bespreek wat er (niet) goed gaat en leer van elkaars ideeën en valkuilen met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming.

Punt 5 kun je onder meer gebruiken om, bijvoorbeeld middels een KEEK, het gesprek te openen over het maatschappelijke draagvlak van gezamenlijke besluitvorming.

De presentatie onder punt 6 dient als handvat voor een groepsles (geschatte duur minimaal 1 uur). Ook kan er specifiek aandacht worden besteed aan het gebruik van de beschikbare ‘keuzehulpen’ die in de powerpoint staan opgesomd.

Bronnen

 1. Stiggelbout A, Pieterse A, De Haes J et al. Shared decision making: Concepts, evidence, and practice. Patient Education and Counseling. 2015; 98(10): 1172-1179 (https://doi.org/10.1016/j.pec.2015.06.022) (https://www.hovumc.nl/wiki/Bibliotheek voor toegang).
 2. Couët N, Desroches S, Robitaille H et al. Assessments of the extent to which health-care providers involve patients in decision making: a systematic review of studies using the OPTION instrument. Health Expect. 2013;18(4):542-61 (https://doi.org/10.1111/hex.12054) (open access).

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit