Het Cultureel Interview

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Sylvia Mennink (overleg | bijdragen) op 20 mei 2019 om 15:36 (Het Cultureel interview - inzicht in invloed van sociale en culturele context op klacht, -beleving en samenwerking.)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Sjabloon:Titelbalk - Leerlijn interculturaliteit
Auteur

Sylvia Mennink

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Leerplek; TKD/Leergesprek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Ideeën over ziekten en het omgaan ermee zijn erg divers. Dit geldt met name voor angst, depressie, chronische ziekten en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten), welke veel voorkomen bij niet-westerse migranten. Ideeën over deze ziekten en het omgaan ermee zijn erg divers. Dat maakt het voor huisartsen en POH-ers GGZ soms lastig om goed aan te sluiten bij de eigen beleving van patiënten. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten kan het contact verbeteren, waardoor klachten beter te begrijpen en te behandelen zijn, hopelijk, communicatieproblemen minder voorkomen en uitval minder voorkomt.1

Doel

Doel: de aios (en docent/opleider) leren de invloed van de sociale en culturele context op klacht, klachtbeleving en relatie met zorgverleners te inventariseren.

Gebruiksaanwijzing

l Als onderwijsprogramma geschikt voor aios in het eerste jaar bijvoorbeeld tijdens het blok SOLK: laat aios elkaar interviewen tijdens de terugkomdag en wissel de ervaringen plenair uit.

l Zelfstudie/praktijkleren: bijvoorbeeld aan te raden als de aios vragen heeft over hoe het gesprek aan te gaan (APC) met patiënten met een andere culturele achtergrond met betrekking tot psychische klachten of SOLK.

l Interview met een chronische patiënt in het tweede half jaar van de eerste huisartsstage. Het culturele interview kan daar een mooi alternatief zijn voor de huidige interviewvragen.

l Leergesprek: aios en opleider kunnen elkaar interviewen en uitwisselen wat voor effect de vragen op henzelf hebben en hoe zij dit in kunnen zetten in de praktijk.

Meta-informatie bevat de volgende items: Auteur: Pharos /Majorie de Been (m.been@pharos.nl) ,aangepast voor wiki door s.mennink Periode/fase: eerste huisartsstage KBA: psychische klachten en SOLK - Herkent en bespreekt spanningsklachten in een vroeg stadium - Bespreekt klachten van de patiënt met behulp van een instrument als de 4DKL (indicatie, instructie, interpretatie en bespreking met patiënt) - Begeleidt de patiënt en diens omgeving, stelt gerust en informeert. - Bespreekt de mogelijke signalen van traumatiserende gebeurtenissen zoals mishandeling, verwaarlozing, vernedering en seksueel misbruik. - Herkent kenmerkende persoonlijke eigenschappen en patronen van patiënt en bespreekt (wanneer aangewezen) verschillende persoonlijkheidstypen en –stoornissen

Competenties: Communicatie/Samenwerken/ Professionaliteit Datum: 16-10-2018


Onderwijsactiviteiten

Deze bouwsteen kan gebruikt worden als: l Onderwijsprogramma t.a.v. bewustwording over eigen culturele achtergrond en die van de ander. l Zelfstudie/achtergrondinformatie: zie ook praktijkleren. l Praktijkleren: meer inzicht krijgen in welke vragen helpend kunnen zijn in het contact en uitvragen van klachten bij mensen met een andere culturele achtergrond, zoals bijvoorbeeld bij chronisch zieken. l Leergesprek

Bronnen

1: https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid/werken-in-achterstandswijken/het-culturele-interview

Sjabloon:Footer - Leerlijn interculturaliteit