Huisartsrelevante online informatiebronnen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Consult-basis

Competenties

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Huisartsgeneeskundige handboeken zijn nuttig en waardevol als naslagwerk. Tegenwoordig is ook veel medische kennis digitaal beschikbaar. Maar welke medische websites zijn betrouwbaar, actueel en bruikbaar in de spreekkamer voor beginnende aios huisartsgeneeskunde?

En weet jij je informatie te vinden op het moment suprême wanneer de patiënt tegenover je zit? Dat ene (stroom)schema, die geheugentest of dat dagboek? Het zoeken naar de juiste informatie kan veel spreekuurtijd in beslag nemen.

Enige voorkennis waar naslagwerk online snel geraadpleegd kan worden scheelt dan veel tijd en energie.

Doel

Deze bouwsteen geeft een overzicht van handige huisartsrelevante websites, met name naslagwerk voor de beginnende aios.

Het is tevens een zelfstudie-tool om de websites zodanig te verkennen dat de aios tijdens spreekuur snel tot de juiste informatie kan komen.

Gebruiksaanwijzing

Voor zelfstudie of in een leergesprek naar aanleiding van casuïstiek. En uiteraard voor tijdens het spreekuur.

De lijst van websites richt zich voornamelijk op de leerlijn korte episode zorg.

Kijk ook in de andere leerlijnen voor meer relevante bouwstenen en websites.

Onderwijsactiviteiten

De inhoud van de sites loopt uit uiteen en is in verschillende situaties toepasbaar. Loop deze sites één voor één door in een verloren uurtje zelfstudie.

Om je zelfstudie interessanter te maken, staan bij de meeste sites één of enkele zoekopdrachten, met als doel actief naar de inhoud van de sites te kijken. Zelfstudie gaat uiteraard nog meer beklijven bij eigen casussen; dus stel jezelf de vraag in welke situaties je de sites kan gebruiken tijdens het spreekuur.

Algemene online bronnen:

1. Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) staat niet alleen bekend om de standaarden (app beschikbaar voor samenvatting van de standaarden), maar heeft ook een mooie verzameling aan diverse behandelrichtlijnen die niet in een standaard passen, maar toch zeer de moeite waard zijn.

Zoekopdracht 1: de oorzaken van foetor ex ore

Zoekopdracht 2: de behandeladviezen bij balanitis.

Het NHG formuleert ook landelijke uitgangspunten, de LESA(Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken) voor het maken van werkafspraken in de regio.

Zoekopdracht 3: wat te doen bij kleine lichaamslengte bij kinderen?

De Landelijke Transmurale Afspaken (LTA) bevat richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en specialisten.

Zoekopdracht 4: wat is het beleid bij hartfalen? Wanneer is het consult van cardioloog nodig?

Bekijk ook eens de lijst van zeldzame ziekten. In zowel medische als in lekentaal worden deze ziekten toegelichten in aparte brocures.

Zoekopdracht 5: Ziekte van Elhers Danlos,

2. www.artsportaal.nl;:Opgericht door 2 huisartsen. De site wordt regelmatig geactualiseerd. Er staan hier honderden links naar handige websites of nuttige pagina's, gesorteerd op onderwerp. Handig voor tijdens het spreekuur. Loop door de pagina en bekijk diverse links eens nader.

Zoekopdracht 1: de omrekentabel van opoïden.

Zoekopdracht 2: de groeischema voor kinderen met een Turkse afkomst.

3. www.haweb.nl: Het online platform voor huisartsen in Nederland. Haweb geeft ook een overzicht met ‘handige links’. Hier kan je kiezen loco-regionale actualiteiten volgen via diverse ledenfora. Een populair ledenforum waar je lid van kan worden is ‘Weer wat geleerd’ waar tips onder huisartsen met elkaar gedeeld worden.

4. www.rivm.nl: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Landelijke richtlijnen en adviezen over (actuele) volksgezondheidonderwerpen zijn hier te vinden. Bijv. over vaccinaties, tekenbeten, bevolkingsonderzoeken en diverse LCI-richtlijnen (Landelijke Coordinatie Infectiebestrijding).

Zoekopdracht 1: welke infectieziekten hebben een meldingsplicht?

Zoekopdracht 2: het advies aan een zwangere die in contact is geweest met de 5e of 6e ziekte.

5. www.thuisarts.nl: Weliswaar een voorlichtingssite voor de patiënt, maar geheel volgens NHG richtlijnen door huisartsen gemaakt. Samen doornemen met de patiënt kan het beleid en adviesfase bespoedigen.

Zoekopdracht 1: hoofdpijndagboek.

Zoekopdracht 2: doe eens zelf de geheugentest, die via thuisarts.nl te vinden is (geheugentest.nl).

Nb. Op termijn wordt de zoekfunctie uitgebreid met onderwerpen van specialismen uit de tweede lijn.

Onderwerp-specifieke online bronnen:

6. www.farmacotherapeutischkompas.nl (app beschikbaar): Doseringen, bijwerkingen etc. van medicijnen zijn hier op te zoeken. Maar ook informatie over kosten van de farmaceutische zorg en de medicijnenkosten zelf.

Zoekopdracht: rotatieschema van prednison.

7. www.kinderformularium.nl: Doseringen van medicatie, specifiek voor kinderen zijn hier snel op te zoeken.

8. www.oogartsen.nl: Website samengesteld door oogheelkundige afdeling van diverse topklinische ziekenhuizen, over oogheelkundige aandoeningen, heel handig voor de huisarts.

9. www.huidziekten.nl: Website bedoeld voor dermatologen, maar ook voor huisartsen met bruikbare informatie, makkelijk te zoeken op specifieke dermatologische onderwerpen.

Zoekopdracht 1: wondwijzer, hoe behandel je een open wond (zie ook NHG multidisciplinaire richtlijnen).

Zoekopdracht 2: therapie bij chronische onychomycose.

10. www.vergiftigingen.info (app beschikbaar, gifwijzer): Het nationaal vergifigingen informatiecentrum.

Zoekopdracht: mijn kind van 2 heeft een knoopcelbatterij ingeslikt.


In andere leerlijnen zijn onderwerp-specifieke websites te vinden, zoals spoedzorg en voor palliatieve zorg (Veelgebruikte bronnen), psychiatrie (Websites) etc.

Wetenschappelijke vraagstukken

Sommige vraagstukken zijn moeilijk te beantwoorden, omdat bijvoorbeeld er sterke meningen over bestaan, of weinig wetenschappelijke kennis erover te vinden zijn. Voor een verdiepingsvraag (zoals een PICO) zijn onderstaande sites meer van toepassing.

Wetenschappelijke online bronnen:

www.henw.org Huisarts en wetenschap publiceert huisartsrelevante artikelen

www.ntvg.nl Het Nederlandse Tijdschrift voor geneeskunde

www.pubmed.com Internationele site met abstracts van gepubliceerde artikelen, bevat soms ook een link naar het volledig artikel

www.uptodate.com Amerikaanse medische site, evidence based met veel referentie naar relevante wetenschappelijke artikelen.


De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit