Inventarisatie zorgbehoefte: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 18: Regel 18:
 
|'''Competenties'''
 
|'''Competenties'''
 
|
 
|
{{Competentiegebied 1 - Medisch handelen}}
 
{{Competentiegebied 2 - Communicatie}}
 
{{Competentiegebied 3 - Samenwerken}}
 
 
{{Competentiegebied 4 - Organiseren}}
 
{{Competentiegebied 4 - Organiseren}}
 
{{Competentiegebied 5 - Maatschappelijk handelen}}
 
{{Competentiegebied 5 - Maatschappelijk handelen}}
Regel 29: Regel 26:
 
|
 
|
 
{{Toepassing - Leergesprek}}
 
{{Toepassing - Leergesprek}}
{{Toepassing - Praktijkleren}}
 
 
{{Toepassing - Onderwijsprogramma}}
 
{{Toepassing - Onderwijsprogramma}}
 
{{Toepassing - Zelfstudie}}
 
{{Toepassing - Zelfstudie}}

Versie van 21 sep 2018 om 11:35

Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Els Licht
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

6. Zorgbehoefte

Competenties

Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Trefwoord

Volgt

Relevantie

Om programmatische ouderenzorg vorm te kunnen geven is het belangrijk dat er een achterliggende structuur aanwezig is. Er moet duidelijk zijn hoe kwetsbare ouderen geïdentificeerd worden, waar tekenen van kwetsbaarheid genoteerd worden en hoe hier vervolgens mee omgegaan wordt.  Kortom dat de groep die baat heeft bij programmatische zorg deze ook krijgt.

Doel

Kent meerdere manieren om de zorgbehoefte van ouderen op praktijkniveau in kaart te brengen en kan het zorgaanbod op deze behoefte afstemmen.

Subdoelen

  • Kent het verschil tussen screening en case-finding, en kan de voor en nadelen van beide strategieën benoemen
  • Kan de praktijk zo inrichten dat signalen van verminderd functioneren opgepikt worden en voor iedereen zichtbaar zijn.

Voorbereiding

Zoals met veel vormen van preventie en pro-actief ingrijpen is van het screenen op kwetsbare ouderen nog geen hard bewijs dat dit op populatie niveau gezondheidswinst oplevert. Wel gaat er veel tijd en moeite zitten in het identificeren van kwetsbare ouderen, dit op een manier vastleggen dat de gegevens bruikbaar zijn en vervolgens een behandelplan opstellen. Daarom is het belangrijk om de moeite die je erin stopt af te wegen tegen de te verwachten resultaten en dit ook te evalueren, in het artikel bezint eer ge begint wordt deze afweging beschreven. Verder is er in hoofdstuk 2 (pag 9-14) van de handleiding kwetsbare ouderen een stappenplan beschreven hoe de identificatie van kwetsbare ouderen vorm te geven.

Factscheet vroegopsporing kwetsbare ouderen van het RIVM

Voor het inschatten van de kwetsbaarheid van ouderen zijn er een groot aantal screeningsinstrumenten beschikbaar. Een verzameling hiervan is op de site van beteroud te vinden.

Bouwstenen

Huisartsenpraktijk

Bespreek met je opleider in het leergesprek hoe de identificatie van kwetsbare ouderen in haar praktijk vormgegeven is. Doet zij aan case-finding of screening? Op welke signalen gaat zij af bij case-finding en hoe geeft ze hier vervolg aan? Hoe worden signalen in het his genoteerd en hoe is gewaarborgd dat bij een aantal signalen er actie wordt ondernomen? Als er screening plaatsvind hoe is dit opgezet, vanuit het HIS of met vragenlijsten/huisbezoeken, welk meetinstrument wordt gebruikt en wie voert dit uit?

Leergroep

Bespreek in de leergroep op welke manier er bij jou kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd en bespreek de verschillen tussen de praktijken en de voor en nadelen hiervan.

Laat een iemand in de leergroep en cat maken over de effectiviteit van populatiegerichte screening op kwetsbaarheid onder ouderen.

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit