Inwerken in je opleidingspraktijk

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Jae Klaasen (overleg | bijdragen) op 2 dec 2019 om 17:21
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Eddy Reynders
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Visie

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Om goede, efficiënte en veilige zorg te kunnen leveren, moet je als spil in een praktijk weten hoe deze werkt en hoe processen in deze praktijk en de samenwerkingen verlopen. Als je weet hoe je praktijk opgebouwd is qua leeftijd, ras en SES kan je een betere inschatting maken van welke problematiek, risicofactoren of bepaalde ziektebeelden je kan verwachten. Wanneer je op de hoogte bent van samenwerkingsafspraken, sociale kaart en protocollen kun je snel en efficiënt te werk gaan.

Doelen

 • Bewustwording van de praktijkopbouw
 • Bewustwording van de processen en protocollen van je opleidingspraktijk
 • Op de hoogte zijn van de samenwerkingsafspraken

Onderwijsactiviteiten

 • Plan een leergesprek met je opleider, onderwerpen hiervoor kunnen zijn:
  • wat voor ziektebeelden worden er relatief veel gezien in deze praktijk en waarom?
  • welke vorm zorg wordt er hierdoor veel gevraagd en waarom? (bijv. kort consult, lang consult, visite, intensieve zorg)
  • welke zorgproblemen zie je hierdoor vaak en waarom? (bijv. problemen met toegang tot de zorg, moeite met het vinden van opname plekken voor ouderen, zorgmijders etc.)

(De antwoorden op de waarom vraag hierboven zullen je een indruk geven van de praktijkopbouw (Leeftijden, SEH, ras))

  • Maak een lijstje van partijen / instellingen waarmee samengewerkt wordt. Zorg dat je op de hoogte bent van de samenwerkingsafspraken met zorgverleners waarmee jij dagelijks/wekelijks samen werkt. Voorbeelden:
   • Welke afspraken zijn er met het verzorgingshuis waar je opleider een aantal patiënten heeft? (Kom je op vaste dagen / alleen op oproep?) Hoe rapporteer :je aan zorgverleners het beleid en de bevindingen? Wie is verantwoordelijk voor het inlichten van eventuele vertegenwoordigers? 
   • Hoe verzorg je een overdracht naar de HAP? 
   • POH, hoe wordt een afspraak gemaakt en op welke manier vindt er overdracht met verwijsreden plaats (mondeling / via dossier)
  • Welke protocollen en procesbeschrijvingen zijn er in de praktijk? Waar kan je die vinden? Welke zijn het meest belangrijk om door te nemen om in de praktijk van start te kunnen gaan, bestudeer deze. 

Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie / opdracht voor in de eerste 4-8 weken van de aiossen die in hun eerste of tweede huisartsstage starten. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit