Inwerken in je opleidingspraktijk

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Niek van Asperen (overleg | bijdragen) op 11 feb 2019 om 20:24 (typefout)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Eddy Reynders
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Visie

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Om goede, efficiënte en veilige zorg te kunnen leveren, moet je als spil in een praktijk weten hoe deze werkt en hoe processen in deze praktijk en de samenwerkingen verlopen. Als je weet hoe je praktijk opgebouwd is qua leeftijd, ras en SES kan je een betere inschatting maken van welke problematiek, risicofactoren of bepaalde ziektebeelden je kan verwachten. Wanneer je op de hoogte bent van samenwerkingsafspraken, sociale kaart en protocollen kun je snel en efficiënt te werk gaan.

Doelen

 • Bewustwording van de praktijkopbouw
 • Bewustwording van de processen en protocollen van je opleidingspraktijk
 • Op de hoogte zijn van de samenwerkingsafspraken

Onderwijsactiviteiten

 • Doe een praktijkscan (bijv.: opbouw qua leeftijd, ras en SES) en destilleer daaruit voor jou te verwachten specifieke risicofactoren, ziektebeelden of zorgproblemen.
 • Bestudeer de protocollen en procesbeschrijvingen in je praktijk, werkvormen kunnen zijn:
  • Bekijk het NPA-web van de praktijk
  • Plan een leergesprek hierover in met je opleider
 • Maak een lijstje van partijen / instellingen waarmee samengewerkt wordt. Zorg dat je degene waarmee jij dagelijks/wekelijks in aanraking ben op de hoogte bent van de samenwerkingsafspraken. Voorbeelden:
  • Welke afspraken zijn er met het verzorgingshuis waar je opleider een aantal patiënten heeft? (Kom je op standaard dagen / alleen op oproep?), hoe rapporteer je aan zorgverleners het beleid en bevindingen? Wie is verantwoordelijk voor het inlichten van eventuele vertegenwoordigers?
  • Hoe verzorg je een overdracht naar de HAP?
  • POH hoe wordt een afspraak gemaakt en op welke manier vindt er overdracht met verwijsreden plaats (mondeling / via dossier)

Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie / opdracht voor in de eerste 4-8 weken van de aiossen die in hun eerste of tweede huisartsstage starten. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit