Klachten: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Op advies van de visiatiecie bij monde van Herman Beuving de tekst onder het hoofd geschillencommissie aangepast "opleiders en stageopleiders" verwijderd als potentiele aanhangig makenden.)
 
Regel 23: Regel 23:
 
|
 
|
 
'''Regelgeving'''
 
'''Regelgeving'''
*[[FAQ en Begrippenlijst]]
 
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Opleidingsplan]]
 
*[[Opleidingsplan]]
Regel 29: Regel 28:
 
*[[Opleidingsduur]]
 
*[[Opleidingsduur]]
 
*[[Werktijd]]
 
*[[Werktijd]]
 +
*[[Ziekte en re-integratie]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Conflict]]
 
*[[Conflict]]

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:58


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Als bepaalde zaken niet naar wens gaan en rechtstreekse communicatie met de betrokkenen geen bevredigend resultaat oplevert, bestaan er verschillende manieren om de kwestie op een ander niveau aan te kaarten.

Dat kan verschillende vormen aannemen, zoals feedback geven, kritiek uiten, een klacht indienen of een geschil aangaan. Hieronder staan enkele mogelijke ingangen. Het is in principe mogelijk meerdere daarvan, in combinatie of achter elkaar, te bewandelen.

Verantwoordelijke functionarissen

De huisartsopleiding heeft enkele functionarissen aangesteld die voor een bepaalde taak verantwoordelijk zijn. Mogelijk zijn deze verantwoordelijke functionarissen een goede ingang om eventuele problemen voor te leggen. Het gaat om de volgende taken en verantwoordelijke functionarissen:

Aard van de klacht Functionaris
Uitvoering en organisatie onderwijs Teamleider betreffende fase
Koppelingsprocedure     Teamleider betreffende fase
Onderwijsinhoud Onderwijscoördinator
Opleiding opleiders Teamleider HAO team
Coördinatie van alle werkgebieden Hoofd van de opleiding

Belangenverenigingen aios en hao's

Zowel de aios als de hao’s hebben een vereniging die hun belangen behartigt. Deze kunnen bijvoorbeeld een ingang bieden als het van belang lijkt om de klachten uit te tillen boven de eigen, persoonlijke situatie en dus op structureel niveau onder de aandacht te brengen.

Beide verenigingen komen op voor hun specifieke doelgroep en participeren daarvoor in tal van overlegvormen binnen en buiten de Huisartsopleiding. Ook zijn ze gelieerd aan landelijke verenigingen.

Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie klachten en conflicten te begeleiden en zo mogelijk af te handelen. Wanneer een aios of opleider ontevreden is over begeleiding of zich benadeeld voelt door een besluit, kan een contact met de ombudsfunctionaris mogelijk uitkomst bieden. Voorwaarde is wel dat de omstandigheden waarover het gaat zich hebben voorgedaan in het recente verleden.

De ombudsfunctionaris zal als eerste proberen om door middel van voorlichting, advies of bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen. Ook is het mogelijk dat de ombudsman een formeel onderzoek instelt en een standpunt formuleert. Alvorens een formele klachtenprocedure in gang te zetten, kan vrijblijvend contact worden opgenomen om te verkennen wat de mogelijkheden zijn”.

Geschillencommissie

Er bestaat een landelijke, onafhankelijke Geschillencommissie die is ingesteld door de RGS. Daar kunnen aios een beroep op doen als zij het niet eens zijn met een besluit of een gang van zaken met betrekking tot de vorm, de inhoud of de duur van de opleiding. Daaronder vallen ook kwesties als beoordelingen, in- en uitschrijvingen en de kwaliteit van de opleiding.

Voordat de geschillencommissie een zaak in behandeling neemt, stelt ze echter als voorwaarde dat er contact is geweest met een onafhankelijke bemiddelende partij, dan wel een mediator die geregistreerd is bij het Nederlands Mediation Instituut. De huisartsopleiding heeft daarvoor een lijst van Mediators opgesteld..

Als deze tussenkomst geen effect sorteert zal de geschillencommissie een hoorzitting organiseren. Daarin stelt ze zich via hoor en wederhoor op de hoogte van de casus en komt enkele weken later tot een uitspraak. Als de aios het niet eens is met deze uitspraak staat de weg nog open naar de civiele rechter. Een uitgebreide beschrijving van de procedure van de geschillencommissie is te vinden in het Kaderbesluit van de RGS.