Koppelconflict: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Procedure aangescherpt en duidelijker verwoord.)
 
Regel 23: Regel 23:
 
|
 
|
 
'''Regelgeving'''
 
'''Regelgeving'''
*[[FAQ en Begrippenlijst]]
 
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Opleidingsplan]]
 
*[[Opleidingsplan]]
Regel 29: Regel 28:
 
*[[Opleidingsduur]]
 
*[[Opleidingsduur]]
 
*[[Werktijd]]
 
*[[Werktijd]]
 +
*[[Ziekte en re-integratie]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Conflict]]
 
*[[Conflict]]

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:58


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Soms verloopt de communicatie tussen hao en aios moeizaam. De docenten zullen dan trachten de werkrelatie in positieve zin te beïnvloeden. Als dat geen effect heeft kan het leren van de aios onder druk komen te staan. Het wordt dan tijd om de teamleider op de hoogte te stellen en te kijken of er alsnog een werkzame relatie tot stand kan komen, dan wel dat een ontkoppeling moet volgen.

Koppelconflict

 • Docenten signaleren via aios en/of opleider dat er een conflict is tussen beiden.
 • De docenten zorgen ervoor dat zowel het perspectief van de aios als de opleider duidelijk is.
 • Zowel aios als opleider wordt verzocht het conflict met de ander te bespreken en te bekijken wat er verbeterd kan worden.
 • Indien bovenstaande niet leidt tot het gewenste resultaat organiseren de docenten een driegesprek met aios, opleider en docent(en).
 • De docenten proberen in dat gesprek de samenwerkingsrelatie tussen aios en opleider te herstellen. Wanneer de docenten de indruk hebben dat de verstoorde samenwerking tussen aios en opleider mogelijk tot een ontkoppeling gaat leiden wordt de teamleider van de betreffende fase ingeschakeld. Dit wordt gedaan d.m.v. het het formulier Meldingsformulier ontkoppeling. Zowel aios als opleider worden op de hoogte gesteld van deze stap.
 • De teamleider kijk mee of er eventueel nieuwe herstelpogingen kunnen worden ondernomen door alle betrokkenen te spreken.
 • De teamleider bespreekt de situatie in het teamleidersoverleg, waar formeel bekrachtigd wordt of het conflict tot een ontkoppeling zal leiden. De teamleider communiceert dit besluit met alle betrokkenen.

Ontkoppeling

 • Is het besluit een ontkoppeling dan stelt de teamleider de COMO hiervan op de hoogte.
 • Indien nodig wordt de coördinator bijzondere aiostrajecten (CBA) gevraagd actie te ondernemen.
 • De betreffende teamleider heeft een gesprek met de aios. De aios wordt gevraagd de LEOh in te vullen en te bespreken met de opleider.
 • De opleider wordt gevraagd een eind-ComBeL in te vullen in het e-portfolio en deze te bespreken met de aios.
 • De aios krijgt van de teamleider de opdracht om een reflectieverslag te schrijven over de ontkoppeling waarin de aanleiding, de situatie en analyse en eigen bijdrage beschreven worden. Ook maakt de aios een plan van aanpak met concrete leerpunten om herhaling te voorkomen. De aios bespreekt dit met de docenten en de nieuwe opleider en voegt dit toe aan het e-portfolio. De teamleider geeft de aios ter overweging het reflectieverslag ter inzage te sturen naar de opleider waarvan hij/zij ontkoppeld is.
 • De docenten wordt gevraagd na de ontkoppeling het evaluatieformulier 'hao door docent' in te vullen en met de opleider te bespreken. Er wordt een einddatum vastgelegd die voor beide partijen acceptabel is.

Na de ontkoppeling

 • De COMO maakt ter ondersteuning een afspraak met de opleider. Er wordt dan tevens teruggeblikt op het proces van de ontkoppeling en hoe de opleider het traject met de aios ervaren heeft. Ook wordt de verdere voorgang besproken. Hierbij krijgt de opleider ook de ruimte te laten weten hoe hij/zij de gang van zaken naar de ontkoppeling heeft ervaren. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat, na goedkeuring door de opleider, naar de betrokken docenten en teamleider wordt gestuurd.
 • Indien gewenst schakelt de teamleider een coach in voor de aios.
 • Opleider en aios informeren beknopt hun groepsgenoten. De docenten vragen de ontkoppelde opleider de eerstvolgende paralleldag ('s ochtends) aanwezig te zijn, zodat deze zijn/haar collega’s kan informeren en afscheid kan nemen.
 • De teamleider neemt na een aantal weken contact op met de ontkoppelde opleider om te zien of het traject zorgvuldig afgesloten kan worden.
 • Mocht een van beide partijen ontevreden zijn over het verloop van de gehele procedure, dan verwijzen we naar het thema Klachten op deze website.
 • Vier maanden na de ontkoppeling heeft de teamleider een gesprek met de aios om terug te blikken op het verloop van de ontkoppeling.