Korte Vaardigheidsbeoordeling (KVB)

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn medisch handelen
Auteur Sjors Konijn
Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
Competenties Medisch handelen
Communicatie
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Het aanleren van, en uiteindelijk zelfstandig verrichten van, vaardigheden in medisch diagnostisch en therapeutisch handelen is een belangrijk en leuk onderdeel van de huisartsopleiding. Het meerendeel van deze vaardigheden leert de aios al doende in de huisartsenpraktijk. Het beoordelen (door de hao danwel een mede-aios) of de aios een vaardigheid voldoende beheerst is echter niet altijd even makkelijk. Het begint met het observeren van de vaardigheid (zie bouwsteen observatiespreekuur).

Tijdens die observatie kan er gebruik gemaakt worden van het Korte Vaardigheidsbeoordelingsformulier (KVB), ontwikkeld door de Huisartsopleiding Nederland.

Let op: de KVB is niet hetzelfde als de KPB (Korte Praktijk Beoordeling) welke wordt gebruikt in de externe stages.

Doel

Deze bouwsteen is bedoeld als een leidraad voor zowel hao als aios voor het gebruik van de KVB bij het beoordelen van vaardigheden.

Gebruiksaanwijzing

Het KVB-formulier is digitaal te vinden binnen de e-portfolio van de aios.

De KVB’s zijn vooral handig bij het beoordelen van complexere medisch diagnostisch of therapeutische, evt invasieve, vaardigheden (zoals bijvoorbeeld het schouderonderzoek, een enkel-arm-index of het plaatsen van een spiraaltje. Ze zijn minder geschikt voor beoordeling van basale vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het algemeen lichamelijk onderzoek.

Tip: Gebruik de KVB ook bij het aanleren van een vaardigheid op een fantoom, het zogenaamd ‘droogoefenen’. Op deze manier dient de KVB als een observatie-tool in de 'leertraject' van een nieuwe vaardigheid, van ‘droogoefenen’ naar het daadwerkelijk uitvoeren op een patiënt.

Onderwijsactiviteit

De aios laat door haar opleider, docent of mede-aios observeren, terwijl ze de vaardigheid uitvoert. Vooraf bespreekt de aios met de observator op welke competentiegebieden (maximaal 2 à 3 compententies), naast het medisch handelen, zij feedback wilt krijgen. Na het uitvoeren van de vaardigheid wordt deze vervolgens nabesproken, gebruikmakend van de feedback op het formulier. De aios bespreekt tenslotte waar zij nu staat in haar leertraject ten aanzien van deze vaardigheid.

Het voorgesprek, het observeren en het nabespreken duurt bij elkaar, afhankelijk van de betreffende vaardigheid, ca 20 tot 30 minuten.

Bijlage

- Het KVB-formulier in PDF format.

Overige leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit