LHK: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 72: Regel 72:
  
 
=== Literatuur ===
 
=== Literatuur ===
De boekenlijst bevat boektitels en adressen van websites, die als naslagwerk kunnen dienen. De literatuur waarnaar in de LHK-toets en de KOV-toets wordt verwezen, is in deze boekenlijst terug te vinden.  
+
De boekenlijst bevat boektitels en adressen van websites, die als naslagwerk kunnen dienen. De literatuur waarnaar in de [https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/toetsaanbod/lhk-toets LHK-toets] en de [https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/toetsaanbod/kov-toets KOV-toets] wordt verwezen, is in deze boekenlijst terug te vinden.  
 
* [https://www.huisartsopleiding.nl/images/toetsing/Boekenlijst_Huisartsopleiding_Nederland_2017_09.pdf Boekenlijst Huisartsopleiding Nederland]
 
* [https://www.huisartsopleiding.nl/images/toetsing/Boekenlijst_Huisartsopleiding_Nederland_2017_09.pdf Boekenlijst Huisartsopleiding Nederland]
 
* [https://www.huisartsopleiding.nl/images/toetsing/Boekenlijst_Huisartsopleiding_Nederland_per_onderwerp_2017_09.pdf Boekenlijst Huisartsopleiding Nederland per onderwerp]
 
* [https://www.huisartsopleiding.nl/images/toetsing/Boekenlijst_Huisartsopleiding_Nederland_per_onderwerp_2017_09.pdf Boekenlijst Huisartsopleiding Nederland per onderwerp]

Versie van 18 jun 2019 om 23:00


Toetsprogramma

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Onderdelen van het Toetsprogramma

Voor wie

De LHK-toets (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets) is een voortgangstoets om de kennis van de aios te meten. Aios maken de toets twee keer per jaar onder examenomstandigheden. Aios nemen deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden.

Huisartsopleiders krijgen de toets gratis aangeboden van het opleidingsinstituut. De toets is ook interessant voor praktiserende huisartsen, die geen opleider zijn. Zij kunnen zich abonneren op de toets.

Wanneer

De toets wordt twee keer per jaar afgenomen. Aios maken de toets in april en oktober. Opleiders en abonnees in mei en november.

Weging en vervolgacties

De LHK-toets geeft de aios feedback over de stand van diens huisartsgeneeskundige kennis, gemeten ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De informatie benut de aios om nieuwe leerdoelen te formuleren. Bij een onvoldoende score vormt de toetsuitslag de aanzet voor een nadere analyse. Samen met opleider en docenten bespreekt de aios het daaruit voortkomende plan van aanpak.

Voor aios gestart in 2017 of later geldt:
  • De voortgang op de LHK is een belangrijk onderwerp van de voortgangsgesprekken. Zowel de opleider als de docent weegt het resultaat van de LHK-toets mee in de beoordeling ten behoeve van de voortgangsadviezen. De LHK-uitslag is een van de bronnen voor de ComBeL-score op Medisch handelen.
  • Een voldoende voor de LHK is geen noodzakelijke voorwaarde voor een positief voortgangsadvies. Deelname aan de LHK-herkansingstoets is in principe niet noodzakelijk, maar kan in specifieke situaties een vervolgstap zijn na behalen van een onvoldoende score.
Voor aios gestart vóór 2017 geldt:
  • De aios dient minimaal 50% van de LHK-toetsen voldoende te maken. Bovendien moet tenminste één van de voldoendes worden behaald tijdens de 2e huisartsstage.
  • Indien de aios niet aan deze eis voldoet, wordt, afhankelijk van de analyse die is gemaakt, door de aios deelgenomen aan de herkansingstoets.

Toetsopbouw

De toets bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Het gaat om medisch inhoudelijke (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. De vragen zijn gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, zoals diagnostiek of beleid.

Literatuur

De boekenlijst bevat boektitels en adressen van websites, die als naslagwerk kunnen dienen. De literatuur waarnaar in de LHK-toets en de KOV-toets wordt verwezen, is in deze boekenlijst terug te vinden.

Vragen en contact

Voor alle aios geldt: als er na analyse door de aios, docenten en opleider nog onduidelijkheden zijn over de betekenis van een onvoldoende LHK-score, is er extra hulp beschikbaar voor het stellen van een diagnose. Neem hiervoor contact op met:

Overzichten verplichtingen aios

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage