Landelijk opleidingsplan

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Landelijk Opleidingsplan schetst de hoofdlijnen van de driejarige opleiding tot huisarts. Deze opleiding is gebaseerd op de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

De huisartsopleiding leidt op tot huisartsen die voldoen aan het Competentieprofiel van de huisarts.Oftewel: huisartsen die hun vak uitoefenen volgens de Kernwaarden Huisartsgeneeskunde en een bijdrage leveren aan de kwaliteit daarvan.


Kernwaarden

De kernwaarden van de huisartsgeneeskunde zijn de fundamenten van de huisartsenzorg: generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. Deze kernwaarden worden in dit Standpunt afzonderlijk nader beschreven, maar zijn in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Standpunt sluit af met een overzicht van de verwachtingen van een huisarts behorend bij de verschillende kernwaarden.
NHG Standpunt Kernwaarden Huisartsgeneeskunde 2011

Competentieprofiel

Het Competentieprofiel van de huisarts is ingedeeld volgens zeven competentiegebieden. Ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde, die gevolgen hebben voor de rol van de huisarts, zijn door de beroepsgroep uitgewerkt in een Toekomstvisie Huisartsenzorg. Ze zijn richtinggevend voor het Competentieprofiel.
Competentieprofiel van de huisarts 2016


Headline text

Download het Landelijk opleidingsplan 2016

Category:Huisartsopleiding Nederland