Leefstijlverandering bespreekbaar maken

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competentie

Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Toepassing

Praktijkleren

Relevantie

Na dit onderwijsprogramma ben je beter in staat om leefstijlverandering met de pt te bespreken en de pt te ondersteunen in dit proces. Door dit vaker te doen, ben je beter instaat om leefstijlverandering te bespreken en weet je welke barrières je hierbij kan tegenkomen en hoe je daarop moet anticiperen. Bovendien doe je ervaring op met motiverende gespreksvoering en het opstellen van een individueel zorgplan.

Doelen

 • Leefstijlverandering bespreken met de patiënt
 • Mogelijkheden van verandering verkennen samen met patiënt
 • In het verandertraject een ondersteunende rol spelen voor de patiënt.
 • Ervaring opdoen met motiverende gespreksvoering.
 • Ervaring opdoen met het opstellen van een individueel zorgplan.

Gebruiksaanwijzing

Acties in de praktijk

 • Spreek met je Opleider en de doktersassistente af dat je graag patiënten met CZ/met een indicatie voor een leefstijlverandering op je spreekuur wil zien.
 • Spreek met je Opleider en/of POH-S over ervaringen om leefstijlverandering met de pt te bespreken.
 • Spreek met je Opleider en/of POH-S over het opstellen van een individueel zorgplan.

Onderwijsactiviteit

 • Selecteer een patiënt in de praktijk met:
  • een nieuwe chronische ziekte (bijv. DM2, CVRM, COPD, nierfalen)
  • een indicatie voor een leefstijlverandering (bv overgewicht/obesitas, stoppen met roken, alcohol abuses)
 • Bespreek of patiënt gemotiveerd is tot leefstijlverandering
 • Stel vast in welke veranderingsfase de patiënt zich bevind
 • Exploreer welke wensen en mogelijkheden er zijn voor verandering
 • Biedt een ondersteunende rol in het verandertraject
 • Bespreek met je opleider en/of POH-S:
  • Wat jouw knelpunten zijn om leestijlverandering te bespreken
  • Hoe je een patiënt gemotiveerd hebt gehouden
  • Hoe je ondersteuning biedt van leefstijlverandering bij een patiënt

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit