Leerlijn diversiteit

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn interculturaliteit
Leerlijnhouder

Sylvia Mennink

Leerlijnmedewerkers

Mariël Jacobs
Elzelyne Balkema

Zowel als dokter als als mens hebben we regelmatig te maken met mensen met wie we een cultuurverschil voelen. Denk aan de verschillen tussen man en vrouw, tussen stad en platteland en uiteraard de verschillen in religieuze of etnische achtergronden. Anderzijds hebben we vaak meer gemeen met elkaar dan we misschien denken. In deze leerlijn willen we aios, docenten en opleiders handvatten bieden om deze verschillen en overeenkomsten eens met elkaar te onderzoeken. 

Actuele artikelen en suggesties voor KEEK op de WEEK

Actuele artikelen en suggesties voor KEEK op de WEEK


Bouwstenen in de leerlijn interculturaliteit

Sjabloon:Bouwstenen - Leerlijn interculturaliteit


Bronnen

Veel nuttige informatie vind je ook op:

Logo-pharos.png
Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen ze door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

http://www.pharos.nl/

Logo-huisartsmigrant.png
Huisarts-Migrant

Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

http://www.huisarts-migrant.nl

Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk
Boek: Zorg voor Laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en migranten in de huisartsenpraktijk

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Dit boek biedt u praktische voorlichting, tips, achtergrondinformatie en inspirerende voorbeelden tijdens uw spreekuur, dienst of onderwijs.

https://www.nhg.org/winkel/producten/zorg-voor-laaggeletterden-sociaal-kwetsbaren-en-migranten-de-huisartsenpraktijk

Kennisbundel-Intercultureel-vakmanschap.png
Kennisbundel: Intercultureel vakmanschap in de zorg

Zorgprofessionals krijgen tijdens hun werk te maken met cliënten uit allerlei culturen. Het is belangrijk dat je als zorgmedewerker aandacht hebt voor de diversiteit van mensen en culturen: bij collega’s, cliënten en jezelf.

Zorgprofessionals moeten alle mensen passende zorg kunnen bieden. In deze kennisbundelvindt u actuele informatie hierover. Het is bedoeld voor docenten in Zorg en Welzijn.

Website: https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/intercultureel-vakmanschap

Kennisbundel: https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/Onderwijs/Intercultureel_vakmanschap_nov_2013.pdf

Leerlijnoverzicht
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit