Medicatieveiligheid

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Els Licht
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Veiligheid

Competenties

Samenwerken
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Trefwoord

Volgt

Relevantie

Rond 5% van de acute opnames in Nederlandse ziekenhuizen is het gevolg van complicaties van medicijngebruik (Harm 2006). Ongeveer de helft van deze gevallen is mogelijk te voorkomen. Zeker in een tijd waarin patiënten zoveel medicijnen gebruiken dat ze zelf niet meer weten wat waarvoor is en het voor de huisarts soms onduidelijk is welke specialist iets voorgeschreven heeft is het een hele uitdaging om dit probleem aan te pakken.

Doel

Verbeterd en bewaakt de medicatieveiligheid in de praktijk.

Subdoelen

  • Kan een gestructureerde medicatiebeoordeling uitvoeren
  • Weet wie binnen de eigen praktijk verantwoordelijk is voor het includeren van patiënten en het uitvoeren en evalueren van de medicatie reviews
  • Weet hoe medicatieoverdracht tussen de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de apotheek geregeld is.

Voorbereiding

medicatiereview

Complexe oudere patiënten hebben vaak meerdere aandoeningen waarvoor ze behandeld worden, hierdoor is het gevaar groot dat er zaken over het hoofd gezien worden en er onder- of overbehandeling plaatsvindt.  Om dit tegen te gaan is er in 2012 de Richtlijn polyfarmacie gepubliceerd die richting geeft in het gestructureerd in kaart brengen en optimaliseren van medicatie door middel van een medicatiereview.

Een aantal hulpmiddelen bij het opstellen van een medicatiereview zijn:

Actueel medicatie overzicht

Een ander cruciaal item binnen de medicijnveiligheid is de overdracht van medicatiegebruik. Bijvoorbeeld vanuit de huisarts naar het ziekenhuis en andersom, maar ook bij bezoek aan de huisartsenpost of bij het ophalen van medicatie bij verschillende apotheken. Als de huisarts over onvoldoende of foutieve informatie over het medicijngebruik beschikt geeft dit een grotere kans op complicaties door bijvoorbeeld het herstarten van medicatie met ernstige bijwerkingen of interacties. In 2006 is er een landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak gemaakt met aanbevelingen om hier lokaal afspraken over te maken.

Voorbeeld taakverdeling in de medicatieketen (blz 15-22 huisarts)

Bouwstenen

Medicatiereview:

Chronische zorg stage

Tijdens de themadagen chronische zorg wordt er aandacht besteed aan Polyfarmacie

Huisartsenpraktijk

Het opstellen van een medicatiereview vereist een zekere investering van tijd. De juiste patiënten moeten gevonden worden, er moet een farmacotherapeutische anamnese afgenomen worden, een analyse en een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan moet met de patiënt overlegd worden en de effecten hiervan moeten gemonitord worden.

  • Zoek voor jouw huisartsenpraktijk uit wie voor welke stap verantwoordelijk is en wie het proces als geheel monitort.
  • Probeer met minstens 3 patiënten alle stappen van de medicatiereview te doorlopen. Wat valt je hierbij het meeste op? Waar loop je tegenaan?
  • Is er een vergoeding voor de huisartsenpraktijk of de betrokken apotheek en aan welke criteria moet voldaan worden om hier voor in aanmerking te komen?

Actueel medicatie overzicht

Huisartsenpraktijk

Ga na hoe de medicatieoverdracht in jou huisartsenpraktijk geregeld is.

  • Praktijk naar HAP: Is er op de huisartsenpost een actueel medicatieoverzicht van de patienten die je daar ziet? Van wie wel en wie niet, waar ligt dit aan.
  • HAP naar praktijk: Als de huisartsenpost aan een van jouw patiënten medicatie voorschrijft hoe komt dit dan terug in jou His? Is dit terug te vinden in zijn actuele medicatieoverzicht in het HIS? Komt deze informatie in het HIS via de huisartsenpost of via de apotheek die deze medicatie geleverd heeft?
  • Praktijk naar ziekenhuis: Als jij iemand met spoed instuurt welke medicijnen komen dan in zijn verwijsbrief te staan? Bijvoorbeeld de actuele medicatie of de chronische medicatie of wat afgelopen 3 maanden afgeleverd is of nog iets anders? Wat kan hierbij missen? Staan er dingen in die hij niet meer gebruikt?
  • Ziekenhuis naar praktijk:Hoe krijg je de medicatieveranderingen na ziekenhuis opname binnen? Staat in de ontslagbrief duidelijk welke medicatie gestopt en gestart is en de reden hiervoor? Komt er ook een bericht via de apotheek binnen waarbij de actuele medicatie aangepast wordt in het his? Klopt deze aanpassing ook met de ontslagbrief?

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit