Missie en visie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Koppeling gemaakt naar woudschoten conferentie (verslag van de dag))
Regel 37: Regel 37:
 
=== Brondocumenten ===
 
=== Brondocumenten ===
 
Onze missie en visie zijn gebaseerd op:
 
Onze missie en visie zijn gebaseerd op:
* [[Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg]] (2019)
+
* [https://woudschoten.verslagvandedag.nl/ Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg] (2019)
 
* [[Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde]] (2016)
 
* [[Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde]] (2016)
 
* [[Toekomstvisie huisartsenzorg 2022]]  (2012)
 
* [[Toekomstvisie huisartsenzorg 2022]]  (2012)

Versie van 22 okt 2020 om 15:06

MyLogo.png

Onze missie

De missie van de Huisartsopleiding VUmc is vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen opleiden en samen met Huisartsopleiding Nederland er voor zorg dragen dat er voor iedereen in Nederland een huisarts beschikbaar blijft.

Onze visie

De huisarts die wij afleveren is vertrouwd met het huisartsenvak in de volle breedte en:

 • is vakbekwaam en communicatief vaardig
 • staat naast de patiënt
 • durft een eigen koers te varen
 • staat met beide benen in de maatschappij
 • is gericht op de toekomst
 • blijft altijd leren

Ons onderwijs

Ons onderwijs is ervaringsgericht en:

 • steunt op de deskundigheid van opleiders en docenten, en de kwaliteit van de leeromgeving
 • begeleidt actief het formuleren van leerdoelen
 • biedt constructieve feedback op basis van frequente observatie & toetsing
 • is competentiegericht en toenemend zelfsturend
 • benadrukt arts-patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit

Kernpunten toekomstvisie huisartsenzorg

 • Kernwaarde van de huisartsenzorg blijft het bieden van persoonsgerichte, continue generalistische zorg. Dit stelt hoge eisen aan vakinhoudelijk handelen, persoonsgerichte communicatie en toepassen van wetenschappelijke inzichten.
 • De Woudschoten-conferentie 2019 voegt hieraan toe dat het gaat om medisch-generalistische zorg die de huisarts samen met andere zorgverleners levert.
 • De huisarts krijgt een steeds grotere  regierol, op drie niveau’s: regie over de zorg voor patiënten (ketenzorg, regie na verwijzing, dossier) over het praktijkteam dat groeit in omvang en diversiteit , en op regionaal niveau (dienstenstructuur, zorgcontracten, wijkteam, gemeente). Dit stelt hoge eisen aan samenwerking en organisatie, in het bijzonder beleid en beheer van de praktijk en leiderschapskwaliteiten van huisartsen.
 • Van alle praktijken wordt een bijdrage verwacht aan onderzoek en/of innovatie van het vak. In de opleiding kunnen onze opleiders van het Amsterdamse Huisartsen Netwerk hierin een voortrekkersrol vervullen.
 • Meer kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen. Voor de huisartsopleiding is samenwerking met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde belangrijk.
 • De gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de huisartspraktijk krijgt een centrale rol in de basiszorg GGZ. Dit zal leiden tot een uitbreiding van het team in de huisartspraktijk (POH-GGZ en wellicht POH-jeugd). Dit stelt eisen aan de organisatie en aan de samenwerking van het  huisartsenteam op wijkniveau.

Zie voor toelichting op de Missie en visie:

https://www.hovumc.nl/missie-en-visie/#toggle-id-1

Brondocumenten

Onze missie en visie zijn gebaseerd op: