Om-en-om spreekuur

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn medisch handelen
Auteur Yeun Ying Wong
Chris Rietmeijer
Stage 1e Huisartsstage
2e Huisartsstage
KBA Geen
Competenties Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Leerplek Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie
Trefwoord Volgt

Relevantie

Onderzoek naar observatie van technische vaardigheden in de huisartsopleidingspraktijk laat zien dat aios vaak weinig worden geobserveerd bij het uitvoeren van technische vaardigheden. Dat geldt met name voor basale technische vaardigheden, zoals de verschillende vormen van lichamelijk onderzoek. Observatie hiervan is belangrijk omdat aios sterk in niveau kunnen verschillen qua vaardigheden aan het begin van hun huisartsenopleiding. Dat was voorheen zo, en het verschil wordt duidelijker nu aios diverse voorervaringen met zich meenemen en niet alle co-schappen tijdens de basisopleiding hebben gevolgd.

Echter, onderzoek laat ook zien dat observatie voor aios stressvol kan zijn. Ze kunnen zich bijvoorbeeld beoordeeld voelen waardoor ze doen wat ze denken dat de opleider wil zien. Ook kunnen ze het lastig vinden ivm hun geloofwaardigheid ten opzichte van de patiënt, vooral als de opleider het consult of de ingreep ‘overneemt’. Om observatie prettig en leerzaam te maken lijkt het belangrijk te zijn dat de aios regie heeft over de situatie, liefst gedeeld met de opleider. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om verwachtingen en wensen over en weer te bepreken, én om regelmatig geplande observatiespreekuren, ofwel om-en-om spreekuren te plannen

Tijdens om-en-om spreekuren zien de aios en de opleiders samen patiënten waarbij ze na iedere patiënt van rol wisselen: arts of observator. Ze geven elkaar feedback en leren samen en van elkaar. Dit zogenaamde ‘collaborative learning’ is blijkens systematische literatuur-reviews een belangrijke factor voor een constructief opleidingsklimaat. Door deze spreekuren bijvoorbeeld eens per week gedurende de hele stage te plannen, wennen de aios en de opleider aan elkaar en aan de observatie-situatie waardoor er leerzame ervaringen ontstaan.

Doel

Deze bouwsteen heeft tot doel de aios en opleider te stimuleren tot het wekelijks houden van een om-en-om spreekuur.   

Onderwijsactiviteit en gebruiksaanwijzing

1.     Plan met je opleider een wekelijks om-en-om spreekuur

2.     Bespreek met elkaar de voor- en nadelen en de eigen wensen en verwachtingen van dit bijzondere spreekuur.

3.     Bespreek met elkaar het focus van om-en-om spreekuur. Bijvoorbeeld op de even weken aandacht voor de technische vaardigheden, en op de oneven weken aandacht voor APC.   

4.     Houd bij het inplannen van het om-en-om-spreekuur (ongeveer 5 tot 6 patiënten achter elkaar) enkele minuten uitlooptijd na elke patiënt om na te kunnen bespreken. Totale duur ongeveer 1.5uur per week.

Tijdens om-en-om spreekuren zal qua technische vaardigheden vooral het lichamelijk onderzoek te zien zijn. Daarnaast is uiteraard de consultvoering te zien. Voor het observeren van nieuwe vaardigheden, zoals kleine chirurgie is een verrichtingenspreekuur geschikter.

Literatuur: Rietmeijer et al: Patterns of direct observation and their impact during residency: general practice supervisors’ views. 


Overige leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit