Onderwijs voor hao’s - context-specifieke & doelgerichte communicatie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Lege pagina aangemaakt)
 
Regel 1: Regel 1:
 +
<br />
 +
{| class="infobox leerlijn-communicatie"
 +
! {{Titelbalk - Leerlijn communicatie}}
 +
|-
 +
|'''Auteur'''
 +
|
 +
{{Auteur - Gert Roos}}
 +
|-
 +
|'''Stage'''
 +
|
 +
{{stage - 2e Huisartsstage}}
 +
|-
 +
|-
 +
|'''Leerplek'''
 +
|
 +
{{Toepassing - Leergesprek}}
 +
{{Toepassing - Praktijkleren}}
 +
|}
 +
=== Relevantie ===
 +
Tijdens de eerste opleidingsfase is het onderwijs binnen de leerlijn arts-patiëntcommunicatie (APC) gericht op het verwerven van basisgespreksvaardigheden. Die vaardigheden worden aan het eind van deze periode getoetst met de Basis Consulttoets (BCT).
 +
Daarna, in fase 2 van de opleiding, verplaatst de focus van het communicatie-onderwijs naar twee volgende onderwerpen: de doelen die de aios in het consult heeft, en de steeds wisselende context van het consult. Dit noemen we ‘context-specifieke en doelgerichte communicatie’.
 +
Deze tweedeling van het APC-onderwijs (en de bijbehorende toetsing) dient voor docenten en hao's duidelijk te zijn. Alleen dan is het mogelijk om de aios in elke fase passende begeleiding en ondersteuning te geven.
  
 +
=== Doel ===
 +
1. Haos’ zijn zich bewust van de tweedeling in het APC-onderwijs: basisgespreksvaardigheden enerzijds, en context-specifieke, doelgerichte communicatie anderzijds.
 +
2. Hao’s weten wat de bovenstaande begrippen inhouden en kennen de theoretische achtergrond ervan.
 +
3. Hao’s kennen de didactische mogelijkheden om aios te stimuleren in hun leerproces op het gebied van arts-patiëntcommunicatie.
 +
4. Hao’s weten hoe dit communicatie-onderwijs optimaal kunnen organiseren in de praktijk.
 +
 +
=== Gebruiksaanwijzing ===
 +
Deel A - APC-onderwijs na de BCT
 +
Tijdsinschatting: 90 minuten (30 minuten powerpoint-presentatie, 45 minuten werktijd consultopnames en 15 minuten nabespreking).
 +
Bron 1. De powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs na de BCT’ vormt de basis van het plenaire hao-onderwijs van deel A. Voorbereidingsopdracht: de hao neemt een opname mee van een eigen consult (dus niet van de aios!) waar hij een vraag over heeft. In de powerpoint-presentatie staat de uitwerking van deze opdracht tijdens de onderwijsbijeenkomst toegelicht.
 +
Bron 2. Ter voorbereiding op het onderwijs leest de hao hoofdstuk 2 over consultvoering uit het Handboek effectieve communicatie in de huisartspraktijk.
 +
 +
Deel B - APC: hoe leert de aios en hoe ondersteunt de hao hierin?
 +
Tijdsinschatting: 45 minuten (15 minuten powerpoint-presentatie, 30 minuten werktijd voor het begeleidingsplan van de aios in de praktijk).
 +
Bron 3. De powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs in de opleidingspraktijk’ vormt de basis van het plenaire hao-onderwijs van deel B.
 +
Bron 4. Dit document dient ter voorbereiding van het onderwijs. Het betreft de samenvatting van hoofdstuk 6 van het proefschrift van Giroldi, en gaat over de leercirkel van de aios op het gebied van arts-patiëntcommunicatie.
 +
Bron 5. Wie extra verdieping zoekt kan het volledige hoofdstuk 6 van het proefschrift van Giroldi lezen, over de leercirkel van de aios op het gebied van arts-patiëntcommunicatie.
 +
 +
=== Onderwijsactiviteiten ===
 +
Met het onderwijsmateriaal van deze bouwsteen kan onderwijs worden vormgegeven voor hao's tijdens de paralleldagen. Deel A richt zich op bovenstaande doelstellingen 1 en 2; deel B werkt doelstellingen 3 en 4 uit. De bijbehorende onderwijsdocumenten staan gerangschikt onder 'bronnen'.
 +
 +
==== Bronnen ====
 +
1. Powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs na de BCT'.
 +
2. Powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs in de opleidingspraktijk'.
 +
3. Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk, Dielissen et al. (2016). Hoofdstuk 2: Consultvoering in de huisartsenpraktijk.
 +
4. Samenvatting Proefschrift 'Towards skilled doctor-patient communication' E. Giroldi (2016). Hoofdstuk 6: 'Nurturing skilled communication in the workplace: towards a personalised communication repertoire
'.
 +
5. Proefschrift 'Towards skilled doctor-patient communication' E. Giroldi (2016) Hoofdstuk 6: 'Nurturing skilled communication in the workplace: towards a personalised communication repertoire
'.
 +
 +
{{Footer - Leerlijn communicatie}}

Versie van 4 apr 2019 om 09:11


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

2e Huisartsstage

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

Tijdens de eerste opleidingsfase is het onderwijs binnen de leerlijn arts-patiëntcommunicatie (APC) gericht op het verwerven van basisgespreksvaardigheden. Die vaardigheden worden aan het eind van deze periode getoetst met de Basis Consulttoets (BCT). Daarna, in fase 2 van de opleiding, verplaatst de focus van het communicatie-onderwijs naar twee volgende onderwerpen: de doelen die de aios in het consult heeft, en de steeds wisselende context van het consult. Dit noemen we ‘context-specifieke en doelgerichte communicatie’. Deze tweedeling van het APC-onderwijs (en de bijbehorende toetsing) dient voor docenten en hao's duidelijk te zijn. Alleen dan is het mogelijk om de aios in elke fase passende begeleiding en ondersteuning te geven.

Doel

1. Haos’ zijn zich bewust van de tweedeling in het APC-onderwijs: basisgespreksvaardigheden enerzijds, en context-specifieke, doelgerichte communicatie anderzijds. 2. Hao’s weten wat de bovenstaande begrippen inhouden en kennen de theoretische achtergrond ervan. 3. Hao’s kennen de didactische mogelijkheden om aios te stimuleren in hun leerproces op het gebied van arts-patiëntcommunicatie. 4. Hao’s weten hoe dit communicatie-onderwijs optimaal kunnen organiseren in de praktijk.

Gebruiksaanwijzing

Deel A - APC-onderwijs na de BCT Tijdsinschatting: 90 minuten (30 minuten powerpoint-presentatie, 45 minuten werktijd consultopnames en 15 minuten nabespreking). Bron 1. De powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs na de BCT’ vormt de basis van het plenaire hao-onderwijs van deel A. Voorbereidingsopdracht: de hao neemt een opname mee van een eigen consult (dus niet van de aios!) waar hij een vraag over heeft. In de powerpoint-presentatie staat de uitwerking van deze opdracht tijdens de onderwijsbijeenkomst toegelicht. Bron 2. Ter voorbereiding op het onderwijs leest de hao hoofdstuk 2 over consultvoering uit het Handboek effectieve communicatie in de huisartspraktijk.

Deel B - APC: hoe leert de aios en hoe ondersteunt de hao hierin? Tijdsinschatting: 45 minuten (15 minuten powerpoint-presentatie, 30 minuten werktijd voor het begeleidingsplan van de aios in de praktijk). Bron 3. De powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs in de opleidingspraktijk’ vormt de basis van het plenaire hao-onderwijs van deel B. Bron 4. Dit document dient ter voorbereiding van het onderwijs. Het betreft de samenvatting van hoofdstuk 6 van het proefschrift van Giroldi, en gaat over de leercirkel van de aios op het gebied van arts-patiëntcommunicatie. Bron 5. Wie extra verdieping zoekt kan het volledige hoofdstuk 6 van het proefschrift van Giroldi lezen, over de leercirkel van de aios op het gebied van arts-patiëntcommunicatie.

Onderwijsactiviteiten

Met het onderwijsmateriaal van deze bouwsteen kan onderwijs worden vormgegeven voor hao's tijdens de paralleldagen. Deel A richt zich op bovenstaande doelstellingen 1 en 2; deel B werkt doelstellingen 3 en 4 uit. De bijbehorende onderwijsdocumenten staan gerangschikt onder 'bronnen'.

Bronnen

1. Powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs na de BCT'. 2. Powerpoint-presentatie ‘APC-onderwijs in de opleidingspraktijk'. 3. Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk, Dielissen et al. (2016). Hoofdstuk 2: Consultvoering in de huisartsenpraktijk. 4. Samenvatting Proefschrift 'Towards skilled doctor-patient communication' E. Giroldi (2016). Hoofdstuk 6: 'Nurturing skilled communication in the workplace: towards a personalised communication repertoire
'. 5. Proefschrift 'Towards skilled doctor-patient communication' E. Giroldi (2016) Hoofdstuk 6: 'Nurturing skilled communication in the workplace: towards a personalised communication repertoire
'.

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit