Opdrachten CZ stage: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekstuele aanpassingen bij casuspresentatie en in bovenste tekst)
k (Tekstuele aanpassing in uitleg over opdrachten, in overeenstemming met algemene pagina 'Opdrachten')
 
Regel 27: Regel 27:
 
*[[Bouwstenen CZ stage|Bouwstenen]]
 
*[[Bouwstenen CZ stage|Bouwstenen]]
 
|}
 
|}
Een [[Opdrachten|opdracht]] is een verplichte of facultatieve activiteit die de aios, veelal in overleg, krijgt van de docent.
+
[[Opdrachten|Opdrachten]] dienen als middel voor de aios om, binnen het kader van de opleidingsdoelen, persoonlijke leerdoelen te kiezen en daaraan te werken. Dit zal veelal resulteren in een casus- of themapresentatie in de groep. De opdrachten zijn voor alle aios verplicht.
  
Opdrachten vormen de 'brug' tussen het instituutsonderwijs en het werken/leren in de praktijk. Middels de opdrachten besteedt de aios gericht aandacht aan concrete en persoonlijke leerdoelen binnen het kader van de opleidingsdoelen. De opdrachten zijn voor alle aios verplicht. De aios is volgens de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Deze 'werktijd' is bedoeld als reservoir voor specifieke opdrachtgerelateerde taken.
+
De aios is volgens de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld specifieke patiënten te zien; denk aan Chronische zorg of SOLK. Daarnaast kan de opdrachttijd benut worden voor literatuuronderzoek, overleg en verslaglegging.
  
De invulling ervan is voorbehouden aan de aios. De praktijkassistente dient in die tijd dan ook niet zonder overleg met de aios diens spreekuur in te vullen. Door in de praktijk 'opdrachttijd' te reserveren ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om een casuspresentatie voor te bereiden, een herhalingsconsult bij een chronische patiënt of een SOLK-patiënt te plannen of andere vormen van gericht patiëntcontact te plannen die behalve aan de patiëntenzorg óók bijdragen aan de eigen ontwikkeling of het cursorische onderwijs op de terugkomdag.
+
Een aantal opdrachten is beschreven. Aios kunnen, gemotiveerd en in overleg, van een opdracht afwijken als dat beter past bij het behalen van de betreffende leerdoelen (zelfsturing binnen kaders).
  
Behalve voor geselecteerde patiëntencontacten kan de opdrachttijd ook benut worden voor werkzaamheden die hieruit voortkomen zoals literatuuronderzoek, collegiaal overleg en verslaglegging.
+
Waar mogelijk kunnen opdrachten gecombineerd worden, bijvoorbeeld een presentatie over de opdracht Praktijkverbeterplan of een opdracht die door twee aios samen wordt uitgevoerd.
 
 
Aios kunnen, gemotiveerd en in overleg, van een opdracht afwijken als dat beter past bij het behalen van de betreffende leerdoelen (zelfsturing binnen kaders). Waar mogelijk kunnen opdrachten gecombineerd worden, bijvoorbeeld een presentatie over het praktijkverbeterplan of een opdracht door twee aios samen wordt uitgevoerd.
 
  
 
<big>'''Deze opdrachten zijn verplicht tijdens de CZ stage:'''</big>
 
<big>'''Deze opdrachten zijn verplicht tijdens de CZ stage:'''</big>

Huidige versie van 18 mrt 2020 om 17:03


CZ stage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Pacale Scheerman

CZ stage

Opdrachten dienen als middel voor de aios om, binnen het kader van de opleidingsdoelen, persoonlijke leerdoelen te kiezen en daaraan te werken. Dit zal veelal resulteren in een casus- of themapresentatie in de groep. De opdrachten zijn voor alle aios verplicht.

De aios is volgens de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld specifieke patiënten te zien; denk aan Chronische zorg of SOLK. Daarnaast kan de opdrachttijd benut worden voor literatuuronderzoek, overleg en verslaglegging.

Een aantal opdrachten is beschreven. Aios kunnen, gemotiveerd en in overleg, van een opdracht afwijken als dat beter past bij het behalen van de betreffende leerdoelen (zelfsturing binnen kaders).

Waar mogelijk kunnen opdrachten gecombineerd worden, bijvoorbeeld een presentatie over de opdracht Praktijkverbeterplan of een opdracht die door twee aios samen wordt uitgevoerd.

Deze opdrachten zijn verplicht tijdens de CZ stage:

Opdracht - KPB

De KPB (Korte Praktijk Beoordeling) is een toetsing- en beoordelingsinstrument waarmee de aios zich laat observeren bij een concrete activiteit. Door zich vaak kortdurend te laten observeren en feedback te krijgen, kan de aios een goede indruk krijgen van zijn functioneren. En omgekeerd: door de resultaten ervan over de dragen aan bijvoorbeeld de docenten kunnen zij zich een beeld vormen van het functioneren van de aios.

Deze werkwijze, inclusief een bijpassend beoordelingsformulier, is oorspronkelijk ontwikkeld in de klinische setting, maar tegenwoordig wordt het ook daarbuiten steeds vaker gebruikt. Er bestaan inmiddels ook meerdere formulieren waaruit de aios zelf kan kiezen. Ze kunnen worden ingevuld door daarvoor in aanmerking komende personen. Op deze manier wordt het praktijkhandelen vanuit vele hoeken bekeken (360 graden feedback).

Het aantal KPB’s dat de aios moet laten invullen wordt in het begin van de stage door de docenten vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de KPB’s worden aangeleverd en eventueel tijdens de terugkomdagen worden nabesproken. Desgevraagd worden ze ook ter hand gesteld aan de stageopleider.

Doel
  • Informatie verzamelen over het feitelijk handelen van de aios ten dienste van educatieve feedback en eindbeoordeling.
Activiteit
  • Gedurende de stage laat de aios de KPB’s invullen door relevante personen in de stagesetting, bijvoorbeeld: stageopleider, arts-assistenten, verpleegkundigen, mede- aios, co- assistent, patiënt.
Resultaat
  • KPB’s die input geven voor het IOP en voor de beoordeling van de aios
Tijd
  • 10-15 minuten per KPB
Nabespreking
  • Aansluitend aan de KPB met de beoordelaar en verder in overleg met de groepsdocenten

 

Opdracht - Casuspresentatie

Werk naar aanleiding van een eigen casus, met een eigen vraag of probleem, een onderwerp uit. Betrek hierbij de literatuur zonder naar volledigheid te streven. Presenteer het resultaat in 30 minuten aan de groep. Zorg daarbij voor interactiviteit, vermijd een frontaal college van een half uur.

Betrek bij de uitwerking van de casus niet alleen de werkelijkheid van de stageplaats, maar ook het huisartsgeneeskundige perspectief, en eventueel de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Betrek naast medische inhoud ook één of meerdere competentiegebieden.

Realiseer je welk huisartsgeneeskundig thema aan de orde is. Dat zal veelal complexe ouderenzorg zijn. Kijk over welke KBA ('s) het gaat en raadpleeg op de eerste plaats de Wiki bij het zoeken naar relevante informatie. Raadpleeg eventueel je docent voor tips, inhoudelijk en/of didactisch.

Bespreek tijdens de presentatie hoe je naar relevante wetenschappelijke onderbouwing gezocht hebt en wat de resultaten daarvan zijn. Maak eventueel een PICO .

Doel
  • Toename van relevante kennis (alle relevante comptentiegebieden)op het gebied van complexe ouderenzorg
Activiteit
  • Presentatie van een uitgewerkte casus
Resultaat
  • Toename van kennis bij presentator en peers
Tijd
  • 3 uur (voorbereiding + presentatie)
Nabespreking
  • Na elke presentatie volgt feedback door docenten en peers op inhoud en presentatie.

 

Overzichten aios opdrachten

Opdrachten
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Opdrachten
2e Huisartsstage