Paralleldag: observeren en toetsen van vaardigheden

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn medisch handelen
Auteur

Wim WIllems
Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Deze bouwsteen is bedoeld als een programma voor een paralleldag voor de opleiders.

Relevantie

Over het algemeen zijn huisartsenopleiders beter geïnformeerd over de huisartsspecifieke vaardigheden - aios zijn ook meer gemotiveerd om zich hierin te scholen - en veel minder over de basisartsvaardigheden van hun aios.

Het om-en-om-spreekuur is het middel dat de meeste kans lijkt te bieden om zicht te krijgen op die basisartsvaardigheden.

Het HOVUmc heeft het om-en-om-spreekuur dan ook omarmd als speerpunt in de huisartenopleiding, en plaatst dit naast andere verplichte onderdelen in het praktijkleren, bijvoorbeeld leergesprekken.

De paralleldag is een goede plek om (praktische) problemen met een om-en-om-spreekuur boven water te krijgen en bespreekbaar te maken.

Doel

  • Het doel van deze bouwsteen is de opleiders te laten nadenken over wat ze nu eigenlijk weten van het niveau van (basis)vaardigheden van hun aios en hoe ze daar desgewenst meer zicht op kunnen krijgen.
  • De powerpoint presentatie fungeert tevens als een wegwijs voor opleiders door de leerlijn Medisch (Technisch) Handelen.

Gebruiksaanwijzing

De powerpoint presentatie biedt middelen en materialen aan waarmee de opleider het onderwijs in de praktijk kan ondersteunen (zowel basisartsvaardigheden als huisartsspecifieke vaardigheden).

Tot slot wordt er in de powerpoint presentatie nog kort ingegaan op de mogelijkheden van het instituut (gebruik van fantomen).

Bronnen

Powerpoint presentatie (link).

De bouwstenen in de leerlijn medisch handelen

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit