Parttime: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Veranderd samen met Nettie n.a.v. wijziging per email)
 
Regel 23: Regel 23:
 
|
 
|
 
'''Regelgeving'''<br />
 
'''Regelgeving'''<br />
*[[FAQ en Begrippenlijst]]
 
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Opleidingsplan]]
 
*[[Opleidingsplan]]
Regel 32: Regel 31:
 
**[[Tijdsbesteding]]
 
**[[Tijdsbesteding]]
 
**[[Parttime]]
 
**[[Parttime]]
**[[Ziekte en re-integratie]]
 
 
**[[Compenseren]]
 
**[[Compenseren]]
 
**[[Zelfstandige periode]]
 
**[[Zelfstandige periode]]
 
**[[Vakantie]]
 
**[[Vakantie]]
 +
*[[Ziekte en re-integratie]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Conflict]]
 
*[[Conflict]]
 +
*[[Zwangerschapsverlof en geboorteverlof]]
 
|}
 
|}
 
De huisartsopleiding kan in principe deels in deeltijd worden gevolgd, maar niet helemaal. Hierbij gelden de volgende restricties:
 
De huisartsopleiding kan in principe deels in deeltijd worden gevolgd, maar niet helemaal. Hierbij gelden de volgende restricties:

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:51


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

De huisartsopleiding kan in principe deels in deeltijd worden gevolgd, maar niet helemaal. Hierbij gelden de volgende restricties:

 • Bij parttime werken geldt een minimum werktijdpercentage van 80%, bij uitzondering 70%.
 • De klinische stage in het 2e jaar vraagt een voltijdse aanwezigheid
 • De zelfstandige weken in de eerste en tweede huisarts-stage vragen eveneens een voltijdse aanwezigheid.
 • De huisarts-opleider moet akkoord zijn met het parttime werken. Er zijn praktijken waarin parttime werken onmogelijk is, of waarbij er specifieke eisen gelden ten aanzien van bepaalde dagen of tijden. Het is dus zaak om dit punt tijdens de koppelprocedure goed te bekijken en te bespreken.
 • De opleiding kan incidenteel van de aios verlangen dat deze op bepaalde dagen op het instituut aanwezig is, ook al valt die dag buiten zijn reguliere werkdagen (bijvoorbeeld voor het doen van de landelijke  kennistoets).

Deeltijdfactor en werkdagen aios in de huisartsstage

 • 100% = 38 uur per week.
 • Een werkdag telt als standaard 8 uur opleidingstijd (lunchpauze telt niet mee).
 • Een werkdag telt als maximaal 8,5 uur opleidingstijd (ook als je feitelijk langer werkt). Een afspraak om 8,5 uur per dag als opleidingstijd mee te tellen kan alleen gemaakt worden als aios en opleider hiermee beiden akkoord zijn.
 • Een terugkomdag telt als 6,5 uur (ook als je korter of langer werkt bijv. door supervisie). Bijvoorbeeld:
Werktijdfactor Bij werkdagen van 8 uur Bij werkdagen van 8,5 uur
100% = 38 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 7,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 6
94,74% = 36 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 5,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 4
90% = 34,2 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 3,7 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5 + 2,2
84,21% = 32 uur 6,5 + 8 + 8 + 8 + 1,5 6,5 + 8,5 + 8,5 + 8,5
80% = 30,4 uur 6,5 + 8 + 8 + 7,9 (6,5 + 8,5 + 8,5 + 6,9)*
(70% = 26,6)* (6,5 + 8 + 8 + 4,1)*

*De mogelijkheden tussen haakjes worden alleen toegestaan in uitzonderlijke situaties en vereisen instemming van aios, opleider en opleidingsinstituut.

Altijd op vier dagen bezig (3+1)

In alle gevallen moet de aios minimaal op drie verschillende dagen in de week in de praktijk aanwezig zijn. Dit is een officiële eis van het CGS, bedoeld om continuïteit in de zorg te kunnen waarborgen. Dat betekent dat de aios, met het wekelijkse cursorisch onderwijs erbij (de terugkomdag), altijd gedurende vier dagen per week met de opleiding bezig is. Zie ook het document ‘Aanwezigheidsreglement’

Het is niet mogelijk een situatie te creëren waarbij de aios te veel gewerkte uren zodanig compenseert dat hij slechts twee dagen in de week aanwezig is.

Hoeveel bedraagt de ‘Verlenging’ op basis van de parttime factor?

Als de aios parttime werkt wordt de opleiding op het eind naar rato verlengd. Het gemiste deel wordt  op het eind toegevoegd. Als voorbeeld: één jaar 10% minder werken, betekent op het eind van de opleiding een verlenging van vijf weken.  

Toetsing en beoordeling

Een aios die parttime werkt moet tijdens de 1e Huisartsstage en 2e Huisartsstage aan dezelfde eisen voldoen als een voltijds aios. Hij wordt ook op dezelfde aspecten en op dezelfde momenten getoetst (dus voor bijvoorbeeld de LHK en de voortgangsgesprekken is er geen verschil met voltijdse aios).

In de 2e Huisartsstage (het jaar waarin de parttime factor wordt gecompenseerd door een ‘verlenging’) kunnen bepaalde toetsonderdelen worden verspreid over een langere periode. Het moment van selectieve beoordeling (de eindbeoordeling waarin besloten wordt of de aios alle competenties beheerst en dus kan afstuderen) wordt naar ‘achteren’ verschoven, tot uiterlijk 4 maanden vóór de beoogde einddatum.

Procedure

Het is niet mogelijk om tijdens een stage van werkfactor te veranderen, wel bij de overgang van de ene stage naar de andere. Dit moet minimaal 2 weken voor de start van de nieuwe stage worden aangevraagd. De procedure voor het wijzigen van het werkpercentage is:

 • De aios haalt het actuele aanvraagformulier van de website van de SBOH.
 • De aios vult dit in en stuurt het naar de desbetreffende assistent teamleider van de huisartsenopleiding.
 • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, stuurt het instituut dit door naar de SBOH.
 • De aios checkt of de (nieuwe) gegevens kloppen. Dat is in ieder geval van belang bij de start van een nieuwe groep. Er zijn dan koppellijsten beschikbaar waarop onder andere gegevens als werkpercentage en einddatum vermeld staan.