Pre-toets consultvoering 2e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Consultvoeringstoetsen

Adjunct hoofd, portefeuillehouder toetsing
Harry Schleypen

Auteurs
Gert Roos
Marrit Kool

Achtergrond:

Video opnames:

Consultvoeringstoetsen:

Doel

beginmeting context specifieke communicatie en voorbereiding op de Consutvoeringstoets in de 2e Huisartsstage.

Procedure

  • de aios levert uiterlijk in de 4e maand minimaal 2 consulten aan die als ‘best practice’ worden beschouwd
  • voor ieder consult voegt de aios een verslag bij met daarin:
    • de context van het gesprek
    • doelen van de verschillende interventies
    • reflectie op de interventies: waarover is de aios tevreden en waarom?
    • Wat had de aios achteraf anders kunnen doen en waarom?

Uitslag

De aios krijgt hierover schriftelijke en mondelinge feedback van de docenten; die bespreekt de aios met de opleider.
Overzicht van de consultvoeringstoetsen in de Huisartsopleiding

1e Huisartsstage 2e Huisartsstage
in de 4e maand voor de 7e maand in de 4e maand 5 maanden voor einde opleiding
Pre-toets Basis consultvoeringstoets
BCT
Pre-toets Consultvoeringtoets
2e Huisartsstage