Reflectie modellen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Jeannette Verhoeven
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Reflectie ligt aan de basis van al het leren. Door gebruik te maken van verschillende methodes en modellen kan het reflecteren worden gestructureerd en verdiept.

De reflectie modellen zijn ook toe te passen tijdens een leergesprek, supervisie, intervisie of als zelfstudie.

Doel

De AIOS leert gestructureerd en systematische methodes aan om te reflecteren.

Gebruiksaanwijzing

Bestudeer de verschillende reflectie modellen en gebruik deze voor de terugkomdagen, in een leergesprek of tijdens supervisie/intervisie.

Onderwijsactiviteiten

Bestudeer de volgende reflectie modellen:

Het model van korthagen: Leren-reflecteren-naar-systematiek-in-het-leren-van-je-werk-als-docent.html

Bestand:Korthagen_leren_reflecteren.pdfhagen/ en

Het model van Gibbs:

https://reflectiesite.nl/model-gibbs

Het model van Lingsma en Scholten:

https://reflectiesite.nl/triple-model-text/

Beantwoord de volgende vragen:

  1. Welk model spreekt je het meest aan?
  2. Welk model pas je al toe tijdens reflecteren?
  3. Welk model herken je vanuit supervisie/reflectie rondes op de TKD of intervisie?
  4. Ga je nu een ander model toepassen?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit