Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
(Relevantie: Tekstuele veranderingen en gebruiksaanwijzing toegevoegd.)
Regel 30: Regel 30:
 
=== Relevantie ===
 
=== Relevantie ===
 
Zie ook [[Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patient]]
 
Zie ook [[Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patient]]
* ''Overspanning en burnout is geen DSM diagnose maar de aios komt deze type klacht presentatie veel voorkomend tegen tijdens het spreekuur.''
+
 
* ''De aios worstelt regelmatig met de vraag, wanneer spreek je nu van overspanning en of  burnout en wanneer een depressie? Wat kun je hier als huisarts in betekenen en wanneer verwijs je door?''
+
Overspanning en burn-out zijn geen DSM diagnose, maar de aios komt deze type klachten veel tegen tijdens het spreekuur. De aios worstelt regelmatig met de vraag, wanneer spreek je nu van overspanning of burn-out en wanneer van een depressie? Wat kun je hier als huisarts in betekenen en wanneer verwijs je door? De huisarts heeft een belangrijke signalerende rol.  
* ''De aios kan na dit onderwijs een depressie van een burn- out differentiëren.''
+
 
* ''Deze klachten worden in de huisartspraktijk begeleid. Vaak door de huisarts maar ook door de POH GGZ. Doorverwijzing gebeurt pas indien herstel te lang duurt. Hoe eerder deze klachten worden gesignaleerd hoe sneller een patiënt weer kan herstellen.''
+
Deze klachten worden in de huisartspraktijk begeleid. Door de huisarts, maar ook vaak door de POHGGZ. Doorverwijzing gebeurt pas indien herstel te lang duurt. Hoe eerder deze klachten worden gesignaleerd hoe sneller een patiënt weer kan herstellen.
* ''De huisarts heeft een belangrijke signalerende rol.''
 
  
 
=== Doelen ===
 
=== Doelen ===
De aios (her)kent de criteria wanneer je spreekt van overspanning of burnout.
+
De aios (her)kent de criteria wanneer je spreekt van overspanning of burn-out of een depressie.
  
 
==== Subdoelen ====
 
==== Subdoelen ====
# De aios is op de hoogte van de [https://www.nhg.org/themas/artikelen/lesa-overspanning-en-burn-out LESA Overspanning en burn-out].
+
# De aios is op de hoogte van de [https://www.nhg.org/themas/artikelen/lesa-overspanning-en-burn-out LESA Overspanning en burn-out] en de [https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/77817 NHG-standaard Overspanning en burn-out].
 
# De aios kan tijdens de terugkomdag de kenmerkende factoren herkennen en benoemen van overspanning en burnout.
 
# De aios kan tijdens de terugkomdag de kenmerkende factoren herkennen en benoemen van overspanning en burnout.
# De aios kent de incidentie en prevalentie van overspannenheid en burnout in de huisartspraktijk.
+
# De aios kent de incidentie en prevalentie van overspannenheid en burn-out in de huisartspraktijk.
# De aios kent de uitlokkende factoren die leiden tot overspannenheid en burnout.
+
# De aios kent de uitlokkende factoren die leiden tot overspannenheid en burn-out.
  
 
=== Gebruiksaanwijzing ===
 
=== Gebruiksaanwijzing ===
 +
De onderwijsactiviteiten volgen elkaar op. Het omvat een deel zelfstudie en het bespreken van spanningsklachten met de hao. De onderwijsactiviteit tijdens de terugkomdag wordt gecoördineerd door een aios. Eventuele vragen over het onderwerp horen aan bod te komen tijdens de quiz en anders in de discussie.
  
==== Voorbereiding ====
+
=== Onderwijsactiviteit 1 - Voorafgaand aan de TKD ===
* De aios heeft de LESA Multidisciplinaire aanpak voor stress en burnout bestudeerd voorafgaand aan het terugkomdagonderwijs.
+
* De aios heeft de [https://www.nhg.org/themas/artikelen/lesa-overspanning-en-burn-out LESA] en de [https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/77817 NHG-standaard] Overspanning en burn-out bestudeerd voorafgaand aan het terugkomdagonderwijs.
 
* Aios bespreekt een casus van een patiënt met spanningsklachten met de opleider voorafgaand aan de terugkomdag
 
* Aios bespreekt een casus van een patiënt met spanningsklachten met de opleider voorafgaand aan de terugkomdag
* Aios beschikken over een smart- phone met internet toegang.
+
* Welke vragen roepen de LESA, de NHG-standaard en het gesprek met de hao op? Waar wil je nog meer over weten? Wat is onduidelijk? Neem deze mee naar een TKD.
  
==== Onderwijsactiviteit 1 - Voorafgaand aan de TKD ====
+
=== Onderwijsactiviteit 2 - Op de TKD ===
Bespreking van dit thema op de TKD-onderwijs of in leergesprek met de hao.
 
* Instructie daarbij is: 
 
** Onderstaande links (bronnen) verwijzen naar een aantal pagina’s naar een artikel van H&W en naar de [https://www.henw.org/archief/volledig/id4818-landelijke-eerstelijns-samenwerkings-afspraak-overspanning-en-burn-out.html LESA] (uitgebreid)
 
** Bestudeer deze informatie zelf, dat kan ook thuis.
 
** Formuleer daarna vragen: Wat wil je nog meer weten? Wat is niet duidelijk?
 
  
==== Onderwijsactiviteit 2 - Op de TKD ====
+
===== Voorbereiding =====
Quiz [https://kahoot.it/ KAHOOT] (20 minuten)
+
* Aios beschikken over een smart- phone met internet toegang.
* Aios coördineert de quiz van alle juist en onjuist vragen die de aios vooraf hebben gemaakt en ingeleverd na de bestudering van de LESA.
+
* Aios maken vooraf quizvragen over overspanning en/of burn-out die met juist of onjuist te beantwoorden zijn. Inspiratie te halen uit de LESA en NHG-standaard.  
* Discussie na afloop.
+
* 1 aios ontvangt de vragen en maakt er een [https://kahoot.it/ KAHOOT] van.  
* Als opmaat naar het voeren van een gesprek en het oefenen met uitvragen van signalen.
 
Iedere aios: Maak quizvragen die juist of onjuist zijn.
 
  
Een aios van de groep verzamelt ze. Deze aios maakt er een KAHOOT quiz van. Lever ze in en we maken voor de terugkomdag een kahoot presentatie.
+
===== Op de TKD =====
 +
* Quiz spelen
 +
* Discussie tijdens of na afloop
 +
* Vragen die nog spelen bij aios (zie onderwijsactiviteit 1) bespreken
 +
* Eventueel als opmaat naar het voeren van een gesprek en het oefenen met uitvragen van signalen
  
 
{{Footer - Leerlijn psychische klachten}}
 
{{Footer - Leerlijn psychische klachten}}

Versie van 21 mei 2019 om 22:58


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Zelfstudie
Praktijkleren

Relevantie

Zie ook Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patient

Overspanning en burn-out zijn geen DSM diagnose, maar de aios komt deze type klachten veel tegen tijdens het spreekuur. De aios worstelt regelmatig met de vraag, wanneer spreek je nu van overspanning of burn-out en wanneer van een depressie? Wat kun je hier als huisarts in betekenen en wanneer verwijs je door? De huisarts heeft een belangrijke signalerende rol.

Deze klachten worden in de huisartspraktijk begeleid. Door de huisarts, maar ook vaak door de POHGGZ. Doorverwijzing gebeurt pas indien herstel te lang duurt. Hoe eerder deze klachten worden gesignaleerd hoe sneller een patiënt weer kan herstellen.

Doelen

De aios (her)kent de criteria wanneer je spreekt van overspanning of burn-out of een depressie.

Subdoelen

 1. De aios is op de hoogte van de LESA Overspanning en burn-out en de NHG-standaard Overspanning en burn-out.
 2. De aios kan tijdens de terugkomdag de kenmerkende factoren herkennen en benoemen van overspanning en burnout.
 3. De aios kent de incidentie en prevalentie van overspannenheid en burn-out in de huisartspraktijk.
 4. De aios kent de uitlokkende factoren die leiden tot overspannenheid en burn-out.

Gebruiksaanwijzing

De onderwijsactiviteiten volgen elkaar op. Het omvat een deel zelfstudie en het bespreken van spanningsklachten met de hao. De onderwijsactiviteit tijdens de terugkomdag wordt gecoördineerd door een aios. Eventuele vragen over het onderwerp horen aan bod te komen tijdens de quiz en anders in de discussie.

Onderwijsactiviteit 1 - Voorafgaand aan de TKD

 • De aios heeft de LESA en de NHG-standaard Overspanning en burn-out bestudeerd voorafgaand aan het terugkomdagonderwijs.
 • Aios bespreekt een casus van een patiënt met spanningsklachten met de opleider voorafgaand aan de terugkomdag
 • Welke vragen roepen de LESA, de NHG-standaard en het gesprek met de hao op? Waar wil je nog meer over weten? Wat is onduidelijk? Neem deze mee naar een TKD.

Onderwijsactiviteit 2 - Op de TKD

Voorbereiding
 • Aios beschikken over een smart- phone met internet toegang.
 • Aios maken vooraf quizvragen over overspanning en/of burn-out die met juist of onjuist te beantwoorden zijn. Inspiratie te halen uit de LESA en NHG-standaard.
 • 1 aios ontvangt de vragen en maakt er een KAHOOT van.
Op de TKD
 • Quiz spelen
 • Discussie tijdens of na afloop
 • Vragen die nog spelen bij aios (zie onderwijsactiviteit 1) bespreken
 • Eventueel als opmaat naar het voeren van een gesprek en het oefenen met uitvragen van signalen

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit