Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patiënt: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (1e en 3e jaar, in 1e huisartsstage en 2e huisartsstage)
(geen verschil)

Versie van 22 mei 2019 om 21:16


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Deel 2 uit te breiden richting gespreksvoering spanningsklachten, overspanning en burnout, zie ook Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak.

Doelen

 • De aios heeft zicht op uitlokkende context factoren in relatie tot spanning. ( jaar 1 en 3)
 • De aios kan de spanningsklachten anamnestisch SCEGS uitvragen om tot een juiste DD te komen. ( 1e huisartsstage en 2e huisartsstage)
 • De aios kan werken met de 4DKL in de huisartspraktijk ( 1e huisartsstage en 2e huisartsstage)
 • De aios kan een onderscheid in ernst van spanningsklachten maken 1e huisartsstage)
 • De aios kan een consult voeren met een patiënt met spanningsklachten.
 • De aios is op de hoogte van de aanpak en begeleiding van patiënten met overspanning en burn out in de huisartspraktijk.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding:

 • LESA Overspanning en burn out wordt bekend verondersteld.
 • Neem de casus mee die je met je opleider hebt besproken.
 • Neem de video mee die je hebt gemaakt over deze patiënt (voor onderwijsactiviteit 2)

Onderwijsactiviteit 1

Casus:

Rollenspel volgens Patiënt Gerichte Casus Presentatie. Kruip in de huid van de patiënt. Collega huisarts voert het gesprek. Anders aios observeert.

Welke vragen nodigen uit te vertellen?

 • Patiënt gerichte casus presentatie ( 30 minuten) gebeurt doorgaans in twee groepen van 6-8 aios. De docenten splitsen op en begeleiden een groepje

Doel is dat aios zowel medische inhoud als gespreksvaardigheden trainen met deze vorm. Doordat de inbrenger in de huid van de patiënt kruipt ervaart hij welke vragen helpen en stimulerend zijn en welke vragen niet werken. Daarnaast roept de patiënt ook vanalles op. Dit is belangrijke informatie.

Werkwijze:

 • De aios brengt een casus in van de praktijk. De aios kruipt in de huid van de patiënt. Hij vertelt de groep de aanleiding voor het contact en de voor informatie die hij of zij had voordat hij met de patiënt in gesprek ging.
 • De groep brainstormt vooraf om een doel en strategie voor het gesprek te bepalen. Waar denken we aan, wat willen we weten, hoe gaan we het aanpakken? Een van de groepsleden neemt de rol van de dokter en start het gesprek. aios kunnen het gesprek stopzetten en een time out vragen. Op dat moment vat een ander groepslid samen. Wat hebben we gehoord? Wat hebben we gezien? Wat roept deze patiënt op bij ons als hulpverlener?
 • Vervolgens vraagt de docent. Wat missen we nog? Hoe gaan we verder? Gaat de eerste aios verder en neemt die de draad weer op? Of gaat een ander verder?
 • Op deze manier leren aios van elkaar door de soorten vragen en andere interventies die gesteld worden. De inbrenger ervaart welke vragen helpend zijn en welke niet. Daarnaast komen niet alleen de medisch inhoudelijke aspecten aan bod maar ook de begeleidingsvaardigheden, overdracht en tegenoverdracht, gespreksvaardigheden in lastige interactiepatronen.

Onderwijsactiviteit 2: (30 minuten)

Video:

 • Aios neemt een consult op van een gesprek met een patiënt die spanningsklachten heeft.
 • Aios formuleert een vraag voor de groep waar hij/zij feedback op wenst.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit