Spanningsklachten deel 2 - Voeren van consult met patiënt: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Werkwijze van inbreng: Kleine tekstuele veranderingen (duidelijke uitleg patientgerichte casuspresentatie))
Regel 44: Regel 44:
  
 
=== Onderwijsactiviteit 1 ===
 
=== Onderwijsactiviteit 1 ===
Bespreek een casus van een patiënt met spanningsklachten van tevoren met je opleider. Ontdek wat je lastig vond, wat je nog miste na het gesprek of wat juist goed werkte. Op de TKD volgt een Patiëntgerichte Casuspresentatie.  
+
Bespreek een casus van een patiënt met spanningsklachten van tevoren met je opleider. Ontdek wat je lastig vond, wat je nog miste na het gesprek of wat juist goed werkte. Op de TKD volgt een Patiëntgerichte Casuspresentatie (zie uitleg hieronder bij 'Werkwijze van ...').  
 
* Een patiëntgerichte casuspresentatie duurt ongeveer 30 minuten, doorgaans in groepen van 6-8 aios. Docenten begeleiden de groepen. De aios die de casus inbrengt kruipt in de huid van de patiënt, 1 aios is huisarts, de rest observeert.  
 
* Een patiëntgerichte casuspresentatie duurt ongeveer 30 minuten, doorgaans in groepen van 6-8 aios. Docenten begeleiden de groepen. De aios die de casus inbrengt kruipt in de huid van de patiënt, 1 aios is huisarts, de rest observeert.  
 
* Welke vragen nodigen uit om te vertellen? Wat ging goed, wat kan beter?
 
* Welke vragen nodigen uit om te vertellen? Wat ging goed, wat kan beter?
 
Aios kunnen zowel medische inhoud als gespreksvaardigheden trainen met deze vorm. Doordat de inbrenger in de huid van de patiënt kruipt ervaart hij/zij welke vragen helpen en stimulerend zijn en welke vragen niet werken. Daarnaast roept de patiënt ook van alles op. Dit is belangrijke informatie.
 
Aios kunnen zowel medische inhoud als gespreksvaardigheden trainen met deze vorm. Doordat de inbrenger in de huid van de patiënt kruipt ervaart hij/zij welke vragen helpen en stimulerend zijn en welke vragen niet werken. Daarnaast roept de patiënt ook van alles op. Dit is belangrijke informatie.
  
===== Werkwijze van inbreng =====
+
===== Werkwijze van inbreng bij een Patiëntgerichte Casuspresentatie =====
 
* De aios brengt een casus in van de praktijk en kruipt in de huid van de patiënt. Hij/zij vertelt de groep de aanleiding voor het contact en de voorinformatie die hij of zij had voordat het gesprek met de patiënt van start ging.
 
* De aios brengt een casus in van de praktijk en kruipt in de huid van de patiënt. Hij/zij vertelt de groep de aanleiding voor het contact en de voorinformatie die hij of zij had voordat het gesprek met de patiënt van start ging.
 
* De groep brainstormt vooraf om een doel en strategie voor het gesprek te bepalen. Waar denken we aan, wat willen we weten, hoe gaan we het aanpakken? Een van de groepsleden neemt de rol van de dokter en start het gesprek. Aios kunnen het gesprek stopzetten en een time-out vragen. Op dat moment vat een ander groepslid samen. Wat hebben we gehoord? Wat hebben we gezien? Wat roept deze patiënt op bij ons als hulpverlener?
 
* De groep brainstormt vooraf om een doel en strategie voor het gesprek te bepalen. Waar denken we aan, wat willen we weten, hoe gaan we het aanpakken? Een van de groepsleden neemt de rol van de dokter en start het gesprek. Aios kunnen het gesprek stopzetten en een time-out vragen. Op dat moment vat een ander groepslid samen. Wat hebben we gehoord? Wat hebben we gezien? Wat roept deze patiënt op bij ons als hulpverlener?

Versie van 11 jun 2019 om 11:34


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Spanningsklachten

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie
Onderwijsprogramma

Relevantie

Vervolg van Spanningsklachten deel 1 - Begrippen en aanpak. Deze bouwsteen richt zich op het uitbreiden van de vaardigheden in de gespreksvoering bij patiënten met spanningsklachten, overspanning en burn-out.

Doelen

 • De aios heeft zicht op uitlokkende context factoren in relatie tot spanning.
 • De aios kan de spanningsklachten anamnestisch (volgens bijvoorbeeld het SCEGS-model) uitvragen om tot een juiste differentiaal diagnose te komen.
 • De aios kan werken met de 4-DKL in de huisartspraktijk.
 • De aios kan een onderscheid in ernst van spanningsklachten maken.
 • De aios kan een consult voeren met een patiënt met spanningsklachten.
 • De aios is op de hoogte van de aanpak en begeleiding van patiënten met overspanning en burn-out in de huisartspraktijk.

Gebruiksaanwijzing

LESA en NHG-standaard Overspanning en burn-out worden als bekend verondersteld. Aan de hand van een uit de praktijk meegenomen casus en opgenomen video kunnen respectievelijk onderwijsactiviteit 1 en 2 doorgewerkt worden.

Onderwijsactiviteit 1

Bespreek een casus van een patiënt met spanningsklachten van tevoren met je opleider. Ontdek wat je lastig vond, wat je nog miste na het gesprek of wat juist goed werkte. Op de TKD volgt een Patiëntgerichte Casuspresentatie (zie uitleg hieronder bij 'Werkwijze van ...').

 • Een patiëntgerichte casuspresentatie duurt ongeveer 30 minuten, doorgaans in groepen van 6-8 aios. Docenten begeleiden de groepen. De aios die de casus inbrengt kruipt in de huid van de patiënt, 1 aios is huisarts, de rest observeert.
 • Welke vragen nodigen uit om te vertellen? Wat ging goed, wat kan beter?

Aios kunnen zowel medische inhoud als gespreksvaardigheden trainen met deze vorm. Doordat de inbrenger in de huid van de patiënt kruipt ervaart hij/zij welke vragen helpen en stimulerend zijn en welke vragen niet werken. Daarnaast roept de patiënt ook van alles op. Dit is belangrijke informatie.

Werkwijze van inbreng bij een Patiëntgerichte Casuspresentatie
 • De aios brengt een casus in van de praktijk en kruipt in de huid van de patiënt. Hij/zij vertelt de groep de aanleiding voor het contact en de voorinformatie die hij of zij had voordat het gesprek met de patiënt van start ging.
 • De groep brainstormt vooraf om een doel en strategie voor het gesprek te bepalen. Waar denken we aan, wat willen we weten, hoe gaan we het aanpakken? Een van de groepsleden neemt de rol van de dokter en start het gesprek. Aios kunnen het gesprek stopzetten en een time-out vragen. Op dat moment vat een ander groepslid samen. Wat hebben we gehoord? Wat hebben we gezien? Wat roept deze patiënt op bij ons als hulpverlener?
 • Vervolgens vraagt de docent. Wat missen we nog? Hoe gaan we verder? Gaat de eerste aios verder en neemt die de draad weer op? Of gaat een ander verder?
 • Op deze manier leren aios van elkaar door de soorten vragen en andere interventies die gesteld worden. De inbrenger ervaart welke vragen helpend zijn en welke niet. Daarnaast komen niet alleen de medisch inhoudelijke aspecten aan bod maar ook de begeleidingsvaardigheden, overdracht en tegenoverdracht, gespreksvaardigheden in lastige interactiepatronen.

Onderwijsactiviteit 2

 • Aios neemt een consult op van een gesprek met een patiënt die spanningsklachten heeft.
 • Aios formuleert een vraag voor de groep waar hij/zij feedback op wenst. Dit kunnen zowel medisch-inhoudelijk als meer gespreksvaardigheden zijn die geanalyseerd of besproken kunnen worden.

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit