Suïcidaliteit, hoe maak je het bespreekbaar en schat je het risico in?

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Jae Klaasen (overleg | bijdragen) op 2 dec 2019 om 17:39
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn psychische klachten
Auteur

Anouk Bogers
Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

4. Suïcidaliteit

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Organiseren
Maatschappelijk handelen

Toepassing

Praktijkleren
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Het aantal doden door suïcide (ruim 1600 in 2015) is groter dan het aantal verkeersslachtoffers (621 in 2015). Onder jongeren (tussen 10-17) is suïcide de belangrijkste doodsoorzaak. Huisartsen durven het vaak niet bespreekbaar te maken, uit angst daarmee suïcide uit te lokken. Deze angst is onterecht. Het bespreekbaar maken is juist een belangrijke interventie om suïcide te voorkomen. Maar hoe doe je dat?

Doelen

De aios weet wannéér en is in staat óm suïcide bespreekbaar te maken tijdens een spreekuurconsult. De aios kan daarbij een goede risicotaxatie maken.

Subdoelen

 • De aios heeft zicht op incidentie en prevalentie van suïcidaliteit in de huisartspraktijk.
 • De aios heeft zicht op risicofactoren en beschermende factoren bij suïcide.
 • De aios kan alarmsignalen goed uitvragen en kan tot een risicotaxatie komen.
 • De aios kent het verschil in aanpak van acute en chronische suïcidaliteit.
 • De aios kent de route naarO de crisisdienst, kan effectief consulteren en weet wanneer door te verwijzen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is gebouwd rondom de expertise van een (gast)docent die meer kan vertellen over suïcide. Mochten aios behoefte hebben om hierover meer geschoold te worden, dan kan onderstaande onderwijsactiviteit als leidraad dienen.

Onderwijsactiviteit

Voorbereiding voor de terugkomdag:

 • Twee weken voorafgaand aan het onderwijs, tijdens de terugkomdag, wordt geïnventariseerd welke vragen de aios hebben over dit onderwerp.
 • Deze vragen worden doorgestuurd naar de (eventuele) gastdocent
 • Docent bespreekt voor met de gastdocent zodat deze weet dat de nadruk in het onderwijs ligt bij  oefenen in kleine groepen.
 • Aios lezen thuis enkele van (of alle) onderstaande artikelen:

Rolverdeling:

 • Rol gastdocent: inhoudelijk expert (bijvoorbeeld docent via 113 of kaderarts GGZ)
 • Rol groepsdocent bewaakt rol gastdocent (is er voldoende interactie), bewaakt de tijd en het groepsproces tijdens onderwijs.

Programma:

Opening:

 • Wat is jullie ervaring met dit thema? Wat roept het bij je op?

Onderwijs met behulp van presentatie door de gastdocent. Onder andere kan aan bod komen:

 • Wat is suïcidaliteit?
 • Risicotaxatie aan de hand van aantal risicofactoren
 • Suïcidaliteit bij de borderline persoonlijkheidsstoornis: wat is er anders?

Oefenen rollenspel met als doel:

 • Suïcide bespreekbaar maken en ernst van de situatie in kaart brengen.
 • Drie verschillende casus. Aios oefenen een kwartier in groepjes van twee of drie en worden geobserveerd door de gastdocent en de docent(en).

Evaluatie:

Wat heb je ervan geleerd? Wat ga je in het vervolg anders doen?

De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit