Telefoon-/regie-arts

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Sylvia Vlak (overleg | bijdragen) op 11 feb 2022 om 10:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

2e Huisartsstage

KBA

10. Autorisatie

Competenties

Medisch handelen
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

Als huisarts zal je op de huisartsenpost een coördinerende rol krijgen als regie-arts/telefoonarts. Het is dan belangrijk dat er een goede telefonische triage wordt gedaan, de bijbehorende urgentie wordt vastgesteld en dat hier juist op wordt gehandeld. In de laatste fase van de opleiding zal je als aios ook beoordeeld worden op de hierboven beschreven capaciteiten middels een bekwaamheidsverklaring telefoonarts.  

Doel

Voldoende handvatten geven om als telefoonarts te functioneren .

Gebruiksaanwijzing

Door middel van de onderstaande bouwstenen kan inzicht worden verkregen over het triage-systeem en kan hier ook mee geoefend worden. Daarbij worden de competenties in de praktijk geleerd. Tevens is een onderwijsprogramma in een vorm van een presentatie beschikbaar met oefeningen voor autorisatie.

Onderwijsactiviteiten

Functiebeschrijving telefoon-/regie-arts zoals omschreven in Leidraad diensten
De telefoonarts heeft naast het doen van de telefonische consultatie met patiënten ook een regiefunctie: moet er bij een bepaalde hulpvraag wel of geen visite gereden worden, welke aangevraagde visites hebben de hoogste prioriteit, wanneer moet de ambulancedienst ingeschakeld worden etc. Daarbij heeft de telefoonarts de taak om de telefonische contacten van de triage-assistenten te autoriseren en de triage-assistenten te superviseren.
Het zal duidelijk zijn dat het taakgebied telefoonarts een hoge moeilijkheidsgraad heeft en pas door de aios kan worden uitgevoerd als deze voldoende ervaring als consultarts en visitearts heeft opgedaan.
De regietaken vallen niet onder het opleidingstraject. De taken van de telefoonarts liggen voornamelijk op drie niveaus: communicatie, medisch inhoudelijk handelen, samenwerking en organisatie. Het cursorisch onderwijs vanuit het instituut richt zich op medisch inhoudelijk handelen en communicatie.


De telefoon-/regie-artsfunctie kan als lastig worden ervaren; het is een andere manier van dokteren. Je ziet de patiënt zelf niet; moet volledig afgaan op de anamnese en de beperkte hoorbare symptomen. Je beantwoord de specifieke vragen van triagisten en autoriseert de adviezen, waarbij het belangrijk is ook kritisch te blijven. Tevens is het essentieel om het overzicht te behouden en prioriteiten te stellen. Zijdelings heb je dan ook nog te maken met de gedachten en overwegingen van je collega’s die je mogelijk kunnen beïnvloeden. Je moet dus stevig in je schoenen staan om deze functie te vervullen. 

Het triagesysteem: om urgenties vast te kunnen stellen wordt er gebruik gemaakt van een triagesysteem. Op de huisartsenposten gaat dit middels het NTS, in de dagpraktijk zal dit ook (of indirect en minder gestructureerd) worden gebruikt. Het is dan ook van belang om kennis te hebben van de urgentiecriteria van het NTS om de uitgevoerde triages van de triagisten te kunnen autoriseren en de criteria te kunnen te kunnen toepassen bij van de triagisten overgenomen moeilijke triages. 

Hieronder staan verschillende mogelijkheden benoemd om meer inzicht te krijgen over triage, het triagesysteem en autoriseren en hier ook mee te oefenen:

Onderwijsprogramma presentatie