Top 50 incidentie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
Regel 46: Regel 46:
 
* Stel jezelf de vraag hoe jouw kennis is van de Top 10    klachten/problemen; kon je met je bestaande kennis de hulpvraag van de    patiënt beantwoorden? Of is er reden om je in het onderwerp verder te    verdiepen?    
 
* Stel jezelf de vraag hoe jouw kennis is van de Top 10    klachten/problemen; kon je met je bestaande kennis de hulpvraag van de    patiënt beantwoorden? Of is er reden om je in het onderwerp verder te    verdiepen?    
 
·        Indien er reden is voor verdieping, hoe ga je dit aanpakken? Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken? Zie voor degelijke bronnen de onderstaande link. 
 
·        Indien er reden is voor verdieping, hoe ga je dit aanpakken? Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken? Zie voor degelijke bronnen de onderstaande link. 
 +
 +
<pdf>file:Nivel 2016 Top 50 Incidentie.pdf</pdf>

Versie van 16 apr 2018 om 10:31

Leerlijn korte episode zorg

Auteur Yeun Ying Wong
Stage 1e Huisartsstage

Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA KBA 1

KBA 2

Competenties 1. Medisch handelen

2. Communicatie
3. Samenwerken
4. Organiseren
5. Maatschappelijk handelen
6. Kennis en wetenschap
7. Professionaliteit

Leerplek Praktijkopdracht

Leergesprek
TKD
Zelfstudie

Datum ??-???-2018

Relevantie

De relevantie van de kennis van de incidentiecijfers op de huisartsenpraktijk, vloeit voort uit de definitie van incidentie: het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per 1000 personen per jaar. Hoge incidentie van een ziekte betekent dus dat veel mensen die ziekte weleens krijgen. Bij een ziekte die over het algemeen snel geneest, kan de incidentie dus hoog zijn, terwijl de prevalentie beperkt blijft (het aantal personen per 1000 dat op enig moment aan een ziekte lijdt). 

Doel: De onderstaande lijst gebaseerd op gegevens van het Nivel uit 2016 geeft de Top 50 diagnoses weer met de hoogste incidenties in de huisartsenpraktijk in Nederland, met als doel bewustwording van welke ziekten er in de huisartsenpraktijk veel voorkomen. Tevens is het doel inzicht krijgen in de populatie van je eigen opleidingspraktijk.

Onderwijsactiviteit:  Deze lijst kan worden gebruikt om eigen hiaten en lacunes vast te leggen voor een leergesprek met je opleider of voor zelfstudie. 

Opdracht en gebruiksaanwijzing:  Noteer tijdens je spreekuur welke klachten en diagnoses je in bepaalde tijd tegenkomt, bijvoorbeeld gedurende een week. Een alternatieve benadering van deze opdracht is: stel vast welke onderwerpen in één week drie of vaker zijn langsgekomen. Maak op basis van deze gegevens je eigen Top 10-incidentielijst. Bespreek je resultaat met je HAO tijdens een leergesprek. Vragen die bij de bespreking van de twee lijsten aan bod kunnen komen:

  • Hoe staat jouw lijst in relatie tot de Top 50 lijst? Zijn er bijzonderheden, zo ja, hoe kan je die verklaren?
  • Stel jezelf de vraag hoe jouw kennis is van de Top 10 klachten/problemen; kon je met je bestaande kennis de hulpvraag van de patiënt beantwoorden? Of is er reden om je in het onderwerp verder te verdiepen?  

·        Indien er reden is voor verdieping, hoe ga je dit aanpakken? Welke bronnen ga je hiervoor gebruiken? Zie voor degelijke bronnen de onderstaande link.