Verlenging: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (linkjes toegevoegd)
Regel 30: Regel 30:
 
**[[Vrijstellingsreglement]]
 
**[[Vrijstellingsreglement]]
 
**[[Verlenging]]
 
**[[Verlenging]]
**[[Onderbreking]]
+
**[[Onderbreking en Verlof]]
 
**[[Beëindiging]]
 
**[[Beëindiging]]
 
*[[Werktijd]]
 
*[[Werktijd]]

Versie van 14 okt 2020 om 12:57


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Een reguliere fulltime opleiding duurt 3 jaar. In enkele gevallen kan de opleiding echter worden verlengd. Er zijn drie soorten verlenging. Deze worden hieronder beschreven, gevolgd door drie cruciale vragen die bij elke verlenging van belang zijn.

Drie soorten verlenging:

1. Onderbreking

Als er sprake is van een onderbreking, wordt de opleiding automatisch verlengd. Er zijn vijf situaties waarin de opleiding onderbroken kan worden:

  • arbeidsongeschiktheid en ziekte
  • zwangerschapsverlof
  • ouderschapsverlof
  • onbetaald verlof
  • wetenschappelijk onderzoek
  • geschil

De procedure die de aios moet volgen bij deze zes situaties wordt beschreven bij het onderwerp ‘Onderbreking’.

2. Parttime werken

Bij Parttime werken resteert er aan het eind van de 2e Huisartsstage nog een deel van de opleidingstijd. Als globale richtlijn geldt: één jaar 10 % minder werken, betekent op het eind van de opleiding een restant van vijf weken (zie ook het onderwerp ‘Parttime werken’).

3. Onderwijsinhoudelijke verlenging

Als de aios op het eind van een module of stage nog niet de vereiste competenties bezit, kan hij een onderwijsinhoudelijke verlenging krijgen. Als een dergelijke verlenging aan de orde is, zal dit besproken zijn in de beoordelingscommissie (zie ook het thema ‘Toetsen’). Deze commissie bestudeert de uitslagen van de verschillende toetsen en evaluaties. Als zij van mening is dat deze onvoldoende zijn en dat een verlenging een mogelijkheid zou zijn om alsnog het vereiste eindniveau te behalen, zal ze dat adviseren aan het hoofd. Deze adviseert op haar beurt de RGS. Dit moet plaatsvinden uiterlijk 3 maanden voor de reguliere einddatum en de aios moet hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De RGS beslist dan binnen 8 weken.

Een dergelijke onderwijs inhoudelijke verlenging kent de volgende beperkingen:

  • Hij kan slechts één keer worden gegeven.
  • De maximale termijn is zes maanden op fulltime basis (en bij parttime werken een getal naar rato).

Als de aios er ook gedurende deze verlengingsperiode niet in slaagt de vereiste competenties te behalen zal de opleiding zonder diploma worden beëindigd.

Drie cruciale vragen bij elke (aankomende) verlenging:

In de meeste gevallen is al in een vroeg stadium bekend dat de aios op het eind van de 2e Huisartsstage een verlenging zal krijgen. Dat betekent dat hij de nodige tijd heeft om (in nauw overleg met de hao en de teamleider van de 2e Huisartsstage ) drie vragen te beantwoorden die bij elke verlenging aan de orde zijn. Deze zijn de volgende:

1. Kan ik bij mijn huidige opleider blijven?

Niet altijd weet de hao aan het begin van het jaar dat de aios op het eind nog een verlenging zal krijgen. Op het moment dat dat wel duidelijk is, is het zaak dat de aios met het instituut en de hao bespreekt of hij de resterende tijd bij hem kan blijven. Voor de hao kan dat immers consequenties hebben voor het inplannen van nieuwe aios. Als de aios de opleiding onderbreekt vanwege zwangerschap, dan kan de aios niet terugkeren naar de oude opleider. De aios wordt dan na haar zwangerschap gekoppeld aan een nieuwe opleider.

2. In welke groep kom ik?

Als de verlenging ingaat, is de vraag aan de orde in welke groep de aios het resterende onderwijs gaat volgen. Als hij nog een flinke tijd moet (meer dan 3 maanden) zal hij wellicht instromen in een reeds lopende 2e Huisartsstage-groep. Het is zaak om deze kwestie zo spoedig mogelijk te bespreken met de teamleider.

3. Aan welke inhoudelijke verplichtingen moet ik nog voldoen?

Als de verlenging ingaat, is de reguliere groep gestopt en zijn de oude docenten veelal uit beeld. De aios moet dus helder hebben wat er nog van hem wordt verwacht. Zeker als er sprake is van een onderwijs inhoudelijke verlenging.