Wanneer verwijs je een patiënt met diabetes type 2 naar de tweede lijn?

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Jae Klaasen (overleg | bijdragen) op 2 dec 2019 om 15:30
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

4. Stelt diagnose

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Verreweg de meeste type-2-diabetespatiënten worden in de eerste lijn worden. Indien echter de HbA1c waarden voortdurend ernstig verhoogd blijven (>15% boven de HbA1c-streefwaarden) of wanneer er specifieke patiëntkenmerken zijn (bijvoorbeeld complexe comorbiditeit), overweegt de huisarts de patiënt te verwijzen naar de tweede lijn.

Maar wat dan? Welke medicamenteuze therapie zal de internist-diabetoloog instellen?

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft onlangs een richtlijn gepubliceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn. Er bestond behoefte aan meer uniformiteit in de behandelstrategie ten aanzien van behandeling van doorverwezen type-2-diabetespatiënten. Bovendien zijn de medicamenteuze behandelmogelijkheden toegenomen door het beschikbaar komen van meer groepen medicamenten.

Doelen/Subdoelen

In deze bouwsteen wordt onderwijsmateriaal aangeboden dat gebruikt kan worden indien je een type-2-diabetespatiënt wilt verwijzen naar de tweede lijn.

  • Bij welke patiëntkenmerken of patiëntencategorieën overweeg je verwijzing naar de tweede lijn?
  • Welke medicamenteuze behandeling krijgt de patiënt dan aangeboden?

Werkvormen/Onderwijsactiviteiten

Raadpleeg de NIV-richtlijn om conclusies te trekken.

Verdiep je in de vragen die worden gesteld. Discussieer daarover. Ga na of je de leerpunten concreet kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor zelfstudie/achtergrondinformatie, tijdens het leergesprek maar ook als onderwijsprogramma tijdens de TKD.

Richtlijn

Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn. BE de Galan, F Holleman, IM Jazet, J van der Linden, T Vriesendorp, PGH Janssen, EP Klein Woolthuis, KAC Berk, NM La Croix, E Barents, JM Krijger-Dijkema, KNJ Burger. NIV-richtlijn. Richtlijnendatabase.nl

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit