Wetenschap en leefstijlgeneeskunde

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Marieke Kerstens (overleg | bijdragen) op 8 jul 2022 om 19:22
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn preventie
Auteur

Esther van Vlaanderen
Marianne Hanneman

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competenties

Communicatie
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

‘Leefstijlgeneeskunde’ brengt nogal wat discussie met zich mee. Aan de ene kant veelbelovend, aan de andere kant is het effect omstreden. Sommige huisartsen vinden het dan ook niet hun taak patiënten te begeleiden bij leefstijlverandering. Onlangs is het thema preventie aan bod gekomen tijdens de Woudschoten Conferentie.

Doel

 • Je vormt je een mening ten aanzien van leefstijl en de rol van de huisarts.
 • Je bent bekend met een aantal grote studies naar het effect van leefstijlinterventies.

Subdoelen

 • Je verzamelt (wetenschappelijk onderbouwde) argumenten.
 • Je gaat een discussie aan met jouw opleider/collega’s over het nut van aanbieden van leefstijlinterventies.

Gebruiksaanwijzing

Verdiep je in de wetenschappelijke ondersteuning en vorm je eigen mening met betrekking tot de algemene rol van de huisarts, en jouw individuele rol, in leefstijlgeneeskunde of de visie over wat voorhuisarts jij wilt zijn.
Onderwijsactiviteit 1 is bedoeld als zelfstudie. Onderwijsactiviteiten 2 en 3 doe je samen met jouw opleider in een leergesprek, eventueel samen met een ander aios-opleider-koppel.

Onderwijsactiviteit 1

Sta eens stil bij de volgende punten, als voorbereiding op de volgende onderwijsactiviteiten:

Onderwijsactiviteit 2

Voorbereiding

Bereid je voor op een discussie met je opleider over het thema preventie in de spreekkamer. Alternatief: vraag een ander aios-opleider mee te doen.

Leergesprek

Plan met jouw opleider een leergesprek in en bespreek: 

 • Wat doen jullie op dit moment aan leefstijlinterventie in de praktijk?
 • Doen jullie ook mee aan programma’s als ‘Keer diabetes om’? Welke? Waarom wel/niet? Wat vinden jullie daarvan?
 • Loop samen de patiënten van je/jullie ochtendspreekuur langs: bij wie heb je een leefstijlinterventie ingezet of bij wie zou je dat willen doen? Kies 1 patiënt. Hoe pak je dat aan? Hoeveel tijd ben je ermee kwijt? Denk je dat het zin heeft? (Max 15 min)

De preventieparadox

Preventieprogramma’s voor de hele bevolking zijn op macro niveau gezien effectiever dan acties die gericht zijn op mensen met een verhoogd risico. Het rendement van effectieve preventie is echter voor het individu gering.
De preventieparadox is dan deze schijnbare tegenstelling dat preventieve maatregelen op bevolkingsniveau een grotere gezondheidswinst opleveren, maar relatief weinig - en zelfs zonder zekerheid - voor het afzonderlijke individu.

Na het doornemen van onderstaande bronnen

 • heb je inzicht in het verschijnsel preventieparadox;
 • ben je je bewust van jouw invloed als huisarts op de individuele preventie;
 • begrijp je de werking tussen preventie op bevolkingsniveau en in de spreekkamer;
 • denk je na over je eigen visie hoe je deze kennis inzet in je werk als huisarts.

Bekijk onderstaande bronnen, en bedenk vragen die je in de groep zou kunnen bespreken. Denk ook aan relevante thema's uit het huidige debat, bijvoorbeeld de rol van preventieve maatregelen bij de corona pandemie.

Op de Woudschotenconferentie vastgestelde kerntaak van de huisarts ten aanzien van preventieve zorg is

Huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.

Bron: huisartsvandetoekomst.nl

 • Zijn jullie het eens of oneens? Bepaal ieder voor zich jullie standpunt ten aanzien van leefstijlinterventie door de huisarts en in het algemeen. 

Onderwijsactiviteit 3

Voorbereiding

Bereid je voor op een discussie met jouw opleider ten aanzien van het nut van leefstijlinterventies in de spreekkamer. Vind je dat je er als huisarts wel of niet jouw tijd in moet stoppen? Alternatief: samen met een andere koppel zijn jullie aan deze opdracht begonnen (zie onderwijsactiviteit 2). Spits op in 2 teams, opleiders versus aios of het ene versus het ander koppel, alles mag.
Een partij/team verdedigt en het andere bestrijdt de stelling het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan leefstijlinterventies in de spreekkamer

Prik een datum voor een (duo-)leergesprek. Indien afstand een probleem is kun je ook videobellen. 

Bereid jullie goed voor middels het verzamelen van argumenten. Verdiep je in voorhanden zijnde wetenschappelijke artikelen; zijn leefstijlinterventies wetenschappelijk bewezen of juist niet? Wat wil dat zeggen? 

Leergesprek

Ga tijdens het leergesprek in discussie/debat. 

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie