Zwangerschapsverlof en geboorteverlof

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Sylvia Vlak (overleg | bijdragen) op 13 okt 2020 om 10:49
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoördinatoron
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Zwangerschapsverlof

Jouw zwangerschap meld je bij zowel de SBOH als bij de Huisartsopleiding. Voor de SBOH vul je het daarvoor bestemde formulier in. Aan de assistent teamleider van jouw stage geef je de AT-datum en verwachte verlofdatum door. Als je bezig bent met een supervisietraject dat je niet kunt afronden voor het verlof, vul dan voordat je met verlof gaat de Supervisie - Melding onderbreking in en mail dit naar de assistent teamleider.

Geboorteverlof

Aios kunnen na de geboorte van het kind maximaal 1 week (1 keer de aanstellingsomvang) geboorteverlof opnemen. Het verlof kan op een zelf gewenst moment opgenomen worden binnen 4 weken na de geboorte.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer de aanstellingsomvang) aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald. Partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week al hebben opgenomen. Werkgevers kunnen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximum dagloon). Dit aanvullend geboorteverlof is een recht van iedere werknemer en SBOH geeft hier in principe toestemming voor, mits dit verlof goed inpasbaar is in de opleiding.

Een verlofperiode van in totaal maximaal 6 weken de reguliere arbeidsduur is substantieel en heeft een behoorlijke impact op de opleiding. Het hoofd van de opleiding beslist over de toekenning van het aanvullend geboorteverlof conform onderstaande richtlijn.
  • Je dient de aanvraag voor aanvullend geboorteverlof schriftelijk en uiterlijk 4 maanden voor de beoogde verlofdatum in, voorzien van een voorstel voor een gewijzigd IOS.
  • Een verzoek tot aanvullend geboorteverlof kan geweigerd worden in geval van zwaarwegend opleidingsbelang, zoals het geval is bij het ontstaan van te korte stageperiodes of voortgangsproblemen.
  • De aanvraag voor aanvullend geboorteverlof beoordelen we voor iedere aios individueel.

Gespreid verlof (een beperkt aantal uren per week over een langere periode)

  • Gespreid opnemen van het aanvullend geboorteverlof is niet mogelijk in de klinische stage.
  • Voor de overige stages geldt: als het aanvullend geboorteverlof gespreid wordt opgenomen, blijft een minimum aantal van 3 volwaardige praktijkdagen vereist, dat wil zeggen een minimum werkpercentage van 80% (en bij uitzondering 70%).
  • De duur van het verlof wordt toegevoegd aan de tweede huisartsstage.

Aaneengesloten periode verlof

  • Een aangesloten periode van aanvullend geboorteverlof is in principe mogelijk in alle stages.

Voor de externe stages gelden voorwaarden: De aios doet naast dit geboorteverlof een aanvullende aanvraag voor onbetaald verlof zodat tezamen een periode van 3 maanden verlof ontstaat. Uiteraard is inzet van vakantiedagen in deze periode ook mogelijk. Dit is de enige wijze waarop we dit verlof kunnen inpassen in de periode van externe stages die elk 3 of 6 maanden duren. Dit kan overigens betekenen dat de aios van groep moet wisselen.

  • De duur van het aangesloten verlof wordt toegevoegd aan de tweede huisartsstage, behalve bij de klinische stages. Voor de periode van verlof tijdens de klinische stage moet een andere klinische stage worden gedaan.

Aanvragen aanvullend geboorteverlof

Het aanvraagformulier voor aanvullend geboorteverlof download je van de website van de SBOH. Het ingevulde formulier mail je naar de desbetreffende assistent teamleider en voeg tevens je voorstel voor een gewijzigd IOS toe.