2e Fase

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
.
Fase 1 Fase 2
1e Huisartsstage Klinische stage CZ stage GGZ stage 2e Huisartsstage

 

De tweede fase van de huisartsopleiding begint met in totaal zes maanden stage in de chronische zorg (CZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gevolgd door de tweede huisarts-stage. In de tweede fase staat de meer complexe huisartsenzorg centraal, en dus de thema's Psychische klachten, Complexe ouderenzorg, Palliatieve zorg en SOLK. Voorts is er extra aandacht voor Preventie en Praktijkmanagement. De aios verbreedt en verdiept zijn/haar competenties.

De aios doorloopt het instituutsonderwijs in een vaste tweede fase-groep. Afhankelijk van de vrijstellingen van de aios blijven de tweede fase-groepen 15 of 18 maanden bij elkaar. Deze groepen beginnen als een mix van aios in de CZ- óf de GGZ-stage. Het expertonderwijs (themadagen en middagen) is toegesneden op ofwel de CZ-, ofwel de GGZ-stage. De aios hoeft zich voor dit expert-onderwijs niet in te schrijven; het is een vast aanbod.

Na 3 of 6 maanden (zie boven) gaat de hele groep over naar de tweede huisartsstage. Tijdens de tweede huisartsstage is er 's middags een keuze aan expertonderwijs op ongeveer twee derde van de terugkomdagen. De aios is toenemend zelfsturend en maakt individuele keuzes tav het volgen van expert-onderwijs. Ook is er aandacht voor zelfstudie en voorbereiding op een leven lang leren.