4e Trimester

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

4e Trimester - Introductieprogramma
SOLK

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent Teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Introductieprogramma Trimester 4 - SOLK

Als introductie van Trimester 4 gebruiken we het onderwijsprogramma:

Dit is een eerste kennismaking met de epidemiologie, ontstaanswijze, diagnostiek en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Patiëntgericht communiceren is hierin een onmisbare diagnostische én therapeutische schakel. Daarbij doen patiënten met SOLK vaak een extra beroep op de empathische beroepshouding van de huisarts en op haar vermogen met onzekerheid en onvermogen om te gaan.

Zie eveneens:

Bijeenkomsten

Bijeenkomst 1

 • Voorbereiding: lezen NHG-standaard SOLK
 • Doel: Aanzetten om met SOLK in de praktijk aan de slag te gaan
 • Aanpak: Zwaar leven van Brigitte Kaandorp
 • Wat is SOLK; verzamelen lijst met aios
  • Denk aan; hyperventilatie, buikpijn, rugpijn, hoofdpijn, fibromyalgie, CVM, IBS, maagklachten, Globus, slaapproblemen, duizeligheid, onverklaarbare pijn, verschillende vragenlijsten 4DKL, Beck angst en depressie, Distress lijst, PHQ lijst e.d.
  • Keuze maken welke onderwerpen aan de orde moeten komen op de tkd. Wat bereiden de aios in groepjes van 2 of 3 voor? Bijvoorbeeld: fybromyalgie, slaapproblemen, hoofdpijn, moeheid, hyperventilatie, wat doet de SOLK-poli, gebruik vragenlijsten uit de SOLK-standaard: Planning maken.
  • Moeheid is een mooie klacht om in de groep gesprek te hebben over ‘wat is moe? Wie is weleens moe? En is het ‘normaal moe’ en wanneer niet?
 • Laten zien video SOLK Nettie Blankenstein
 • Uitleg SCEGS en oefenen met SCEGS aan de hand van casus HAB, HAB speelt de rol van de patiënt met SOLK.

Bijeenkomst 2

 • Voorbereiding: lezen Silverman en van Staveren, leergesprek met de opleider voeren over SOLK (open houden hoe ze dit gesprek invullen).
 • Doel: attitude t.o.v. SOLK leren kennen. SCEGS kunnen toepassen.
 • Aanpak
  • Eerste presentatie door groepje aios
  • Uitwisselen van ervaringen n.a.v. leergesprek en eigen attitude bespreekbaar maken.
  • Wat voor gevoel roept SOLK bij je op?
  • Eigen casus inbrengen en oefenen met SCEGS (aansluitend bij thema presentatie 2/3-tal aios). Aandachtspunten bij rollenspel zijn:
   • Laat de pt de klacht concretiseren, vraag naar details
   • Laat alle elementen van de SCEGS analyse aan bod komen
   • Besteed aandacht aan alle klachten en bagatelliseer niet
   • Hou je eigen interpretaties voor je
   • Ga niet te snel info geven maar luister eerst goed naar de pt en vraag goed door
  • Verklaringsmodel uitwisselen: hoe leg je hoofdpijn, rugpijn, moeheid, slaapproblemen, gewrichtsproblemen, hyperventilatie uit aan je patiënt: in subgroepjes verklaringen/uitleg aan patiënt laten bedenken en plenair bespreken. (bijlage PP gegeven door aios)
  • Evt film laten zien van SOLK

Bijeenkomst 3

Per thema een onderwijsactiviteit waarbij steeds geoefend wordt met casuïstiek. En ook een van deze thema’s:

Verklaringsmodel maken: uitleggen vicieuze cirkels of neerwaartse spiralen aan de hand van een vissengraat, ster of cirkel. Aandachtspunten bij rollenspel:

 • Sluit aan bij de info van de pt uit de exploratieve fase
 • Gebruik papier en pen om de cirkel, ster of vissengraat te tekenen
 • Hou het simpel!

Effectief geruststellen: aandachtspunten bij rollenspel zijn:

 • Laat merken dat de bezorgdheid van de pt is overgekomen
 • Geef de bezorgdheid liever versterkt dan afgezwakt weer
 • Richt de geruststellende uitleg op punten waarover de pt ongerust is; onderbouw dus je je geruststelling!
 • Benoem uw ervaring met dit soort problemen (of van je vakgenoten)

Verwachtingenmanagement bij doorverwijzing naar specialist of bij aanvullend onderzoek. Aandachtspunten voor rollenspel:

 • Bespreek wat de hulpvraag is van de pt voor de specialist of aanvullende test
 • Geef in eigen woorden terug waar de pt zich zorgen over maakt
 • Sluit in je uitleg aan bij de belevingswereld van de pt
 • Vertel wat het aanvullende onderzoek inhoudt of wat de specialist zal gaan doen
 • Illustreer en visualiseer de info waar mogelijk
 • bespreek wat de verwachtingen van de pt en van jou als huisarts zijn (bijvoorbeeld: ‘hoeveel % kans denkt u dat de specialist of het aanvullende onderzoek de oorzaak van uw klachten vindt?’)

Samenvatten van bevindingen van LO, anamnese, SCEGS en evt. aanvullend onderzoek: aandachtspunten bij rollenspel:

 • Benoem normale bevindingen in positieve termen
 • Vermijd termen die als ziektelabel gezien kunnen worden
 • Vat zowel klachten als cognities en emoties samen
 • Vat samen zonder af te zwakken
 • Benadruk dat de klacht reëel is
 • Sluit aan bij de informatiebehoefte van de pt
 • Sluit in je uitleg aan bij termen die de patient gebruikt

Goede elementen video SOLK:

 • Vertrouwen relatie
 • SCEGS uitgevraagd?
 • Verklaringsmodellen op basis van SCEGS
 • Effectief geruststellen
 • Gezamenlijke besluitvorming
 • Welke volgende stap: concrete afspraken.

Werken met een dagboek