Actief leren: Hulpmiddel voor formulering doelen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Jeannette Verhoeven
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Praktijkleren

Relevantie

Voor AIOS die het lastig vinden om hun doelen te concretiseren, kunnen deze vorm voorwaarden een hulpmiddel zijn. Zowel voor doelen in hun eigen ontwikkeling als voor doelen van begeleidingstrajecten van patiënten.

Doel

De AIOS kan werkbare doelen formuleren voor patiënten en/of voor zichzelf.

Gebruiksaanwijzing

Indien je je doelen voor je patiënt en/of je IOP wilt concretiseren kun je gebruik maken van bijgevoegde hand-out.

Gebruik deze in de praktijk, thuis of tijdens de terugkomdagen.

Bestand:Handout.pdf

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit