Actief leren: Leren met L.O.L.

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn professionaliteit
Auteur

Jeannette Verhoeven
Annemarie Semeijn

Stage

CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.2 Reflectie en actief leren

Leerplek

Onderwijsprogramma

Relevantie

Taal aanreiken om met aios samen een leercultuur te scheppen in de groep en afspraken te maken over omgangsvormen en vormgeving van TK dagen + IOP.

KBA's aanleren gaat niet vanzelf. Dit onderwijsprogramma kan inzicht geven in hoe je als aios zelf het aanleren van lastige KBA's kunt organiseren. (zelfsturing)

Tegelijkertijd geeft het info hoe je het 'ontwikkelen' van patiënten en het leerklimaat op de praktijk kunt stimuleren.

Doelen

  • Kennis over Language Of Learning (L.O.L.)
  • Zo efficiënt mogelijk leren/ontwikkelen. (zelf/patiënt/collega's)

Onderwijsactiviteiten

Interactief onderwijs aan de hand van de powerpoint.

Tijdsduur: 90 minuten

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit