Astma en COPD Spirometrie beoordelen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Paul Janssen
Susanne Claessen
Elly Smids

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Behandelt chronische ziekten

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

In een groot deel van de huisartspraktijken is een astma-COPD-spreekuur. Het beoordelen van spirometrieën is daar een belangrijk onderdeel van.

Doel

De aios kent de systematiek van het beoordelen van een spirometrie en kan deze toepassen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is bedoeld als naslagwerk in aanvulling op de workshop spirometrie beoordelen. Voor het beoordelen van een spirometrie zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  1. Coöperatie patiënt
  2. Acceptatie
  3. Herhaalbaarheid
  4. Interpretatie.

Acceptatie

Bij acceptatie zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  • Snelle stijging van opgaande deel
  • Spitse of iets afgeronde top
  • Gladde curve
  • Geen plotse val naar x-as
  • Inspiratie gelijk aan expiratie
  • Plateaufase aanwezig > 1 seconden.

Curve invoegen

Herhaalbaarheid

BIj herhaalbaarheid is het volgende van belang:

verschil hoogste twee FEV1 < 0,15 liter   EN

verschil hoogste twee FVC < 0,15 liter

zowel voor als na verwijding

Plaatje invoegen

Interpretatie: ROER

Restrictie (aanwijzing voor…?)                                   FVC                       z-score < -1,64

plaatje invoegen

Obstructie FEV1/FVC         z-score < -1,64

plaatje invoegen

Ernst? (astma pre + post; COPD post),                       FEV1                    % van voorspeld

I - licht                                > 80%

II - matig                            50-80%

III - ernstig                        30-50%

IV - zeer ernstig              < 30%

Plaatje invoegen

Reversibiliteit?                                                               FEV1                    toename 12% en > 200ml

Plaatje invoegen

Noodzakelijk: anamnese! Rookhistorie? Allergie/astma in voorgeschiedenis, in de familie? 

Voor systematisch beoordelen: gebruik het beoordelingsformulier spirometrie, te downloaden via https://www.nhg.org/beoordelingsformulier-spirometrie

Onderwijsactiviteiten

Zelfstudie: Bestudeer de NHG-standaarden astma bij volwassenen en COPD. Beoordeel de spirometrieën die in je praktijk worden afgenomen en bespreek ze met de POH of de huisarts.


Bronnen

NHG standaarden: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-astma-bij-volwassenen

https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/1753 De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit