Beëindigen van het consult

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

5. Beëindiging van het consult

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

De laatste taak volgens de consultindeling van Silverman is het beëindigen van het consult. Een goede afsluiting schept duidelijkheid en vertrouwen en creëert ruimte voor een korte evaluatie van het consult. Dit voorkomt dat er misverstanden, onduidelijkheden of negatieve emoties ten aanzien van het consult onder de radar blijven. Deze kunnen op een later moment voor problemen zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerd uitgevoerd behandeladvies of een bemoeilijkte relatie of communicatie tussen arts en patiënt.

De huisarts vat in de eindfase het consult samen aan de hand van de hulpvraag: waar kwam de patiënt voor, wat waren de bevindingen en wat zijn de vervolgstappen? Vervolgens is er een korte evaluatie: 'bent u hiermee voldoende geholpen?'. De patiënt kan aangeven of hij zich gehoord voelt, of hij tevreden is over het verloop van het gesprek en of de medisch-inhoudelijke kant van het consult duidelijk was.

Doel

 • De aios weet dat de afsluiting van het consult een separate consult-taak is die aandacht verdient.
 • De aios weet op welke manier het consult samengevat en geëvalueerd kan worden.
 • De aios kan ruimte geven aan de patiënt voor zijn inbreng bij de consultevalutatie

Gebruiksaanwijzing

 1. Onderstaande powerpoint-presentatie kan door de docent naar eigen inzicht worden gebruikt voor het onderwijs op de terugkomdag. De aios kan de powerpoint-presentatie gebruiken ter voorbereiding van het onderwijs, van een leergesprek of als onderdeel van zelfstudie. 
 2. Bij het onderwijsprogramma horen 2 verschillende voorbereidingsopdrachten (zie bronnen onderaan deze pagina) De docent maakt een keuze voor opdracht 1 al dan niet aangevuld of vervangen door opdracht 2). De voorbereidingsopdrachten zijn ook 'los' te gebruiken van dit onderwijsprogramma.
 3. Een suggestie voor de uitwerking van de powerpoint-presentatie vind je in het werkboek voor docenten. Het werkboek dient ter ondersteuning en inspiratie voor docenten bij de vormgeving en voorbereiding van het APC-onderwijs in voorbereiding op de BCT. 

Onderwijsactiviteiten

 • Zelfstudie voorafgaand aan onderwijs of ter voorbereiding op de basis consultvoeringstoets
 • Onderwijs op de terugkomdag.
 • Een leergesprek met de hao

Bronnen

 1. Powerpoint presentatie 'afronden van het consult'.
 2. Voorbereidingsopdracht 1: wat als de afronding niet optimaal verloopt?
 3. Voorbereidingsopdracht 2: hoe kijken aios en patiënten terug op het consult?
 4. Korte patiëntenenquete als onderdeel van voorbereidingsopdracht 2

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit