Beëindiging

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Beeindiging)
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoördinator
Marieke van Schelven
Linda Timmer
Dorien Stilma

Regelgeving

Tijdens de opleiding neemt de aios meerdere keren afscheid van stageplekken, opleiders en groepen.

Vier beëindigingssituaties verdienen extra aandacht. 

1. Voortijdig beëindigen van de stage

Soms maakt een aios zijn stage niet af. Dat kan zijn als gevolg van een breuk met de opleider (zie het thema ‘Koppelconflict’), maar ook door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Bij een voortijdige beëindiging van de stage volgt er altijd een beoordeling van de opleider, gericht op de vraag of de aios zijn opleiding kan voortzetten:

  • De hao vult in: Beoordeling Aios door Hao - Voortijdige beëindiging
  • De Stageopleider vult in: Beoordeling Aios door Stageopleider

Deze formulieren worden opgenomen in het beoordelingsdossier. Van deze procedure kan alleen worden afgeweken in situaties van overmacht, zoals beoordeeld door het hoofd van de opleiding.

Afhankelijk van de achtergrond van een voortijdige beëindiging zal de aios contact hebben met de docenten, de teamleider en de opleidingsdecaan over het vervolg.

2. Voortijdig beëindigen van de opleiding

In incidentele gevallen komt het voor dat de aios de hele opleiding afbreekt. Dat kan uit eigen beweging zijn, maar ook op initiatief van de opleiding, bijvoorbeeld op grond van behaalde studieresultaten.

Als de aios zelf de opleiding stopt, maakt hij dit kenbaar aan het hoofd van de opleiding en de SBOH. De SBOH bevestigt dit besluit en stelt de einddatum vast.

Als de opleiding het initiatief neemt, maakt hij dit schriftelijk kenbaar aan de aios. De SBOH beëindigt daarop de arbeidsovereenkomst op het afgesproken tijdstip.

3. Regulier beëindigen van de opleiding

De meeste aios beëindigen hun opleiding regulier. Dat wil zeggen: als hun 2e fase groep eindigt, eindigt ook hun opleiding en ze doen dan mee met de certificaat uitreiking die al in het rooster is ingepland. Drie punten zijn in dit stadium van belang:

  • Registratie via de RGS. Als de aios zich, na zijn afstuderen, wil laten inschrijven in het register van de RGS kan hij dit vanaf 8 weken voor de beoogde einddatum kenbaar maken aan de RGS. De procedure hiervoor staat beschreven op de website van de KNMG, maar is via een link ook te bereiken op de site van de SBOH (link). De RGS stuurt dan automatisch informatie over de verdere procedure en de kosten daarvan.
  • Voltooiingsverklaring. De aios krijgt 14 dagen vóór de definitieve einddatum (eerder is niet mogelijk) een Voltooiingsverklaring toegestuurd van het instituut, alsmede een overzicht van het IOS. De aios checkt de gegevens en stuurt de voltooiingsverklaring door naar de RGS die de inschrijving vervolgens zal afronden.
  • Certificaat uitreiking. De certificaatuitreiking is een feestelijk en symbolisch einde van de opleiding en kent geen inhoudelijke toetsing meer. Ze vindt vier keer per jaar plaats, in principe op de laatste vrijdag in februari, mei, augustus en november. De aios kan zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat. De aios nodigt zelf een spreker uit voor een korte toespraak. Vaak is dat de laatste opleider, maar het kan ook een andere opleider zijn, of een docent of supervisor. Na afloop van het officiële gedeelte is er een feestelijke borrel.

4. Latere beëindiging van de opleiding

Niet zelden hebben aios afwijkende studietrajecten, waardoor zij de opleiding later eindigen dan hun reguliere groep.. De procedure van afstuderen is hetzelfde als voor de reguliere aios, met als enige verschil dat de aios van tevoren contact moeten opnemen met de assistent teamleider van de 2e fase om te bespreken met welke lichting van de certificaatuitreiking zij mee willen doen.