Beschikbaar en bereikbaar in de palliatieve zorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

2e Huisartsstage

KBA

10. Continuïteit en zelfzorg

Competenties

Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

In de palliatieve fase is continuïteit van zorg een voorwaarde en persoonlijke begeleiding prettig voor de patiënt en de omgeving. Als dokter is het zo makkelijker om overgangen te zien en te anticiperen op wat komen gaat. Voor de patiënt en omgeving geeft een vast gezicht meer rust en vertrouwen. Het 24 uur per dag bereikbaar zijn in de terminale fase is niet voor iedere dokter haalbaar of wenselijk. Het is van belang om te bepalen hoe je hier zelf in staat, afspraken hierover duidelijk met de patiënt te communiceren en de zorg adequaat over te dragen (huisartsengroep, HAP).

Doel

Eigen normen en waarden helder krijgen over beschikbaarheid en bereikbaarheid in de palliatieve fase.

Gebruiksaanwijzing

In een leergesprek of op de terugkomdag kan dit thema aan de orde komen

Onderwijsactiviteiten

  • Hoe bereikbaar wil jij als huisarts voor je palliatieve patiënten zijn? Geef je je mobiele nummer? Hoe doe je het tijdens de ANW uren en in de vakantie?
  • Hoe veel tijd wil jij vrij maken voor palliatieve patiënten? Visites in het weekend? Vaste bezoekafspraken?
  • Hoe organiseert jouw opleider de zorg voor palliatieve patiënten?
  • Wat vraagt dat van de organisatie in de praktijk en van de andere medewerkers?

Bronnen

  • Pallialine: Richtlijn zorg in de stervensfase richt zich op de zorg (herkennen en erkennen van de stervensfase, vereiste zorg in de stervensfase) in de laatste dagen van de stervende tot het moment kort na het overlijden en op de begeleiding van de naasten. In de IKNL folder Stervensfase staat informatie gericht op patiënten en omgeving.
  • Voor het verlenen van deze zorg kan het  Zorgpad Stervensfase. leidraad bieden; deze omschrijft de zorg door middel van zorgdoelen gericht op zowel de lichamelijke, als de psychische, sociale en spirituele dimensies van de zorg in de stervensfase voor de patiënt en de naasten

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit