Bevolkingsonderzoek in de huisartsenpraktijk

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom
Erik Fokke

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

7. Bevolkingsonderzoek

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

In deze leeropdracht vind je informatie en achtergronden van bevolkingsonderzoek waar je in de huisartsenpraktijk mee te maken krijgt. Ook vind je achtergrond informatie over het communiceren met patienten over het bevolkingsonderzoek.

Doelen

  • Kennis verzamelen over de diverse bevolkingsonderzoeken waar je als huisarts mee te maken krijgt
  • Communiceren met patienten over bevolkingsonderzoek.

Gebruiksaanwijzing

Hier vind je de achtergronden van de verschillende bevolkingsonderzoeken

Darmkanker

  • De huisarts en doktersassistent zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over het bevolkingsonderzoek. De huisarts adviseert deelnemers met een ongunstige iFOBT-uitslag als patiënten daar om vragen en zorgt voor tijdige overdracht van relevante medische gegevens aan het coloscopiecentrum. (RIVM)
  • Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een tweejaarlijkse screening bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij krijgen een uitnodiging om thuis een ontlastingstest (iFOBT) uit te voeren en deze op te sturen voor onderzoek. NHG heeft hierover een apart dossier.
  • Dit is het NHG-Standpunt over het Bevolkingsonderzoek darmkanker, het geeft inzicht in de afwegingen die zijn gemaakt in het opstarten van dit bevolkingsonderzoek.

Baarmoederhalskanker 

Borstkanker

  • Bevolkingsonderzoek borstkanker RIVM
  • In de NHG standaard borstkanker staat naast info over borstkanker ook info over screening bij erfelijke belasting en het bevolkingsonderzoek.

Risico Communicatie

  • Het kan lastig zijn om met je patient in gesprek te gaan over het al dan niet meedoen aan bevolkingsonderzoek, of om een uitslag te bespreken. Handvatten hiervoor vind je hier onder het kopje risico communicatie.

Onderwijsactiviteiten

  • Bespreek met je HAO hoe hij/zij omgaat met de lopende bevolkingsonderzoeken. Zijn hier praktijkprotocollen over? Hoe ga je om met patienten die niet willen deelnemen? 
  • Maak voor jezelf een overzicht van wat je belangrijk vindt om te bespreken met een patient als er een afwijkende uitkomst van een bevolkingsonderzoek is. Verschilt dit nog per bevolkingsonderzoek? Bespreek in een leergesprek.

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit